Co na stránce najdete?
Problém či zlepšení
Jak řešit vybraný problém či nasadit zlepšení. Ukazujeme různé cesty (možnosti) řešení. Levné, zdarma, či robustní změny. Vyberete dle vaší situace a možností.

Klíčové jsou zákaznické příběhy (část Jak řešily jiné firmy). Získáte z reálné praxe - skutečné benefity, problémy při implementaci a zkušenosti s dodavatelem.

Řešení problému má obvykle více kroků (aktivit). Od úvodní analýzy po výběr vhodného systému.

V další části najdete detaily k řešení problému. A související odkazy.

Nanašli jste co jste hledali?
Zkuste přehled problémů (nebo detail pro profesi Řízení společnosti).

Nebo bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi

Chybějící přehled o procesech

Vedení společnosti nemá přehled, jak fungují důležité firemní procesy. Chybějící měření neumožňuje se zaměřit na zlepšování procesů. Současně nejsou dostupné nástroje pro výkonnostní motivaci zaměstnanců.
  Nacházíte se v podobné situaci? Dále se dočtete, jak vyřešit Chybějící přehled o procesech. Pokud ne, nasměruje vás náš interaktivní průvodce. Nebo se podívejte na všechna zlepšení pro profesi Řízení společnosti.

Jak řešit

Procesní řízení vám dá odpověď na výše položené otázky. Správné zavedení řízení procesů bude znamenat lepší kontrolu vedení nad společností a zlepšení spolehlivosti procesů. Už pouhé popsání klíčových procesů a nastavení jejich měření povede automaticky k nápadům, jaké firemní aktivity vylepšit a jak.

Zavedení procesního řízení vyžadují mnohé ISO normy. Je vhodné již pro středně velké firmy.Aktivity k vyřešení Chybějící přehled o procesech
1 Procesní audit
2 Online přehled o výkonnosti procesů
3 Služby zavedení procesního řízení
4 Výběr systému na řízení firemních procesů
5 Software pro řízení výkonnosti procesů

Přehled řešení

1 Procesní audit

Jednorázová služba konzultačních společností zaměřující se na výkonnost jednotlivých činností, jejich návaznost, nákladovou efektivnost a účelovost.

2 Online přehled o výkonnosti procesů

Vedení společnosti potřebuje okamžitý pohled na kritické procesy. Protože se pohybují většinou mimo kancelář, musí být dostupný v mobilních zařízeních.

3 Služby zavedení procesního řízení

Implementace procesního řízení je prováděna s cílem získat kontrolu nad firemními činnostmi. Spolehlivost

4 Výběr systému na řízení firemních procesů

Implementace řešení pro automatizaci a měření procesů procházejících mnoha odděleními a využívajících dalších firemních systémů. S možností modelování, optimalizace a zobrazení manažerských reportů na míru.

5 Software pro řízení výkonnosti procesů

Zavedení principů řízení výkonnosti (organizace procesního řízení) a nasazení IT systému pro sledování klíčových procesů, měření jejich výkonnosti, reporting a manažerské přehledy pro přípravu podkladů k optimalizaci a zlepšování (nástroj).

Popis řešení, omezení a vhodné kombinace

 Detailní popis jak přistoupit k řešení Chybějící přehled o procesech. Čím začít, na co nezapomenout.

Zavedení procesního řízení vás přivede k identifikaci významných (zákaznických) procesů. Samo os sobě popsání a nastavení cílů již znamená, že cíle chcete vyhodnocovat. Chcete vědět jak jste na tom. To je nezbytná krok k vlastnímu zavedení, které se zkláda z těchto kroků:

  • specifikace záměru - proč to celé děláte, co by se mělo změnit,
  • analýza aktuálního stavu procesů firmy, popisy, zodpovědnosti a role,
  • identifikace problémů a zlepšení,
  • plán implementace opatření k zavedení (změně) procesního řízení.

Metoda tužka-papír je vhodá na počátku

Činnosti spojené s procesním řízením lze provádět manuálně. Excel pro čísla. Powerpount pro management. Na začátku doporučená metoda. Ujasníte si co potřebujete. Kdo bude konzumentem. A co dává smysl měřit.

Postupně, jak pracnost naroste a nízká aktuálnost vás bude omezovat, budete chtít využít nástrojů BPM.

Business Process Management (BPM) neboli řízení obchodních procesů je obor, který se zabývá PDCA cyklem firemních procesů. Periodické provádění Plan - Do - Check - Act vám zajistí rámec pro řízení procesů. Pro implementaci principů žádný nástroj nepotřebujete.

  • Plan - cíle procesů, co zlepšít, jaké mají být výsledky v souladu s obchodními záměry firmy. Ty určitě máte.
  • Do - provádění procesů, implementace změn, apod.
  • Check - měření, jestli jste tam, kam jste se chtěli dostat - ve vztahu k Plan.
  • Act - návrh opatření a změn pro dosažení cílů pokud měření ukazuje jiné výsledky.

Nástroje z oblasti BPM vám pomohou s popisem procesů, měřením a reportingem. Čato obsahují tzv. manažerské dashboardy, kde se oprávnění mohou přihlásit a online vidět stav procesů. 

Součástí BPM může být vlastní digitalizace procesů

Zavedení automatizovaného workflow nejen činosti zrychlí, ale i umožní je lépe měřit. Měření pak povede k vyšší spolehlivosti. Snázší identifikaci, kde jsou problémy.

V rámci automatizace můžete získávat libovolné množství informací o průběhu procesů. Ty pak porovnávat, průměrovat doby trvání jednotlivých činností, sledovat využití zaměstnanců nebo dobu výroby produktů.

Měření je základem BPM a i zlepšení. Máte podklady pro cenotvorbu, odměňování, řízení...

  Nenašli jste řešení pro vaši firmu? Zkuste našeho interaktivního průvodce, ten vás nasměruje. Případně bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi
  Máte ještě jiný zajímavý zdroj? Napište nám a zvýšíme informační hodnotu této stránky.
Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.