Co na stránce najdete?
Informace o softwarové oblasti

Produkty a služby jsou rozděleny do softwarových oblastí (kategorií). Archivace dokumentů (RM) je jednou z nich.

Oblasti mají své typické vlastnosti a jsou to většinou obecně uznávané kategorie software. Každý produkt/řešení může spadat do více kategorií.

Na této stránce najdete popis oblasti, několik zástupců produktů (s největším ratingem). Případně jděte na kompletní seznam s možností filtrování.

Ve spodní části najdete další informace, články a odkazy.

Některé oblasti (kategorie) jsou skryté a lze je vyhledat pouze fulltextově:

Pokud jste nenašli oblast, co jste hledali, podívejte se na celkový přehled.

Archivace dokumentů (RM)

Archivace dokumentů znamená zajištění důvěryhodnosti, neporušitelnosti a čitelnosti archivovaných dokumentů. Dalším požadavkem je dohledatelnost.

Popis oblasti Archivace dokumentů (RM)

Klasické papírové archivy jsou běžnou realitou skoro všech firem. Zákonné požadavky nutí firmy ukládat vyjmenované dokumenty až 30let (pracovně-právní dokumenty), běžně je to 5-10 let (účetnictví).

Klasické listinné dokumenty mají mnoho výhod. S růstem množství dokumentace nevýhody začínají převažovat. Prostorové nároky, horší dohledatelnost a dostupnost, řízení přístupů a zabezpečení celého archivu.

Proto elektronické archivy jsou populární. I přes technicky složitější zajištění pravosti a autentičnosti. Zachování čitelnosti dat (třeba po těch 30ti letech) a dokladovatelnosti virtuálních dokumentů často řešeno použitím specifického formátu, uznávaným elektronickým podpisem a pravidelným přerazítkováním. Toto jsou funkce, které vám nabídnou systémy Důvěryhodné archivace dokumentů.

Vlastnosti pro oblast Archivace dokumentů (RM)

 Přehled vlastností a funkcí produktů v oblasti Archivace dokumentů (RM), které jsou využívány pro filtrování dle potřeb.
Archivace
Elektronický archiv je systém pro uložení elektronických dokumentů, důvěryhodný elektronický archiv se postará o digitální kontinuitu dokumentu.
Elektronický podpis
Jsou dokumenty podepsány elektronickým podpisem se stejnou právní vahou jako ruční podpis?
Pořízení dokumentů
Způsob pořizování dokumentů


Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.