Co na stránce najdete?
Informace o softwarové oblasti

Produkty a služby jsou rozděleny do softwarových oblastí (kategorií). Robotizace procesů (RPA) je jednou z nich.

Oblasti mají své typické vlastnosti a jsou to většinou obecně uznávané kategorie software. Každý produkt/řešení může spadat do více kategorií.

Na této stránce najdete popis oblasti, několik zástupců produktů (s největším ratingem). Případně jděte na kompletní seznam s možností filtrování.

Ve spodní části najdete další informace, články a odkazy.

Některé oblasti (kategorie) jsou skryté a lze je vyhledat pouze fulltextově:

Pokud jste nenašli oblast, co jste hledali, podívejte se na celkový přehled.

Robotizace procesů (RPA)

Robotic Process Automation - automatizace kancelářské práce, kdy uživatel musí pracovat s více systémy najednou

Popis oblasti Robotizace procesů (RPA)

Robotická automatizace procesů (neboli Robotic Process Automation – RPA) označuje systémy (softwarové roboty), které dokáží snížit rutinní práci administrativních pracovníků. Přitom roboti pracují se standardním uživatelským prostředím. Podobně jako fyzický uživatel! Jedná se o software nainstalovaný na uživatelské stanici. Jednoduše zvládnou opakující se rutiny, případně i složitější úkony. Dokáží číst z obrazovky, rozpoznat informaci a na základě ní získat potřebné údaje z firemních systémů. Vyplatí se tam, kde nebyla rentabilní klasická integrace IT systémů.

Robotizace procesů (RPA) - články

Co jsou softwaroví roboti a jak funguje RPA

Robotická automatizace procesů (neboli Robotic Process Automation – RPA) je relativně novinka. Představte si, že report udělá někdo za vás. Přepíná mezi programy kde si sbírá informace, konsoliduje je a nakonec z nich vytvoří parádní report který odešle. 2 dny práce, která vás nebavila.

Zobraz článek

RPA nebo BPM? Řízení firemních procesů je základ

BPM je přístup, jak zlepšovat procesy. Zlepšení můžete dosáhnout mnoha cestami. Třeba přepracováním procesu. Nebo nasazením IT systému, kde vše poběží automaticky. Nebo robotizací. Kde robot bude pracovat podobně jako člověk, jen rychleji a s menší chybovostí. Takže naplníte cíl BPM.

Zobraz článek

Kdy uvažovat o nasazení RPA?

Vyplatí se uvažovat o nástrojích robotické automatizace, či nikoliv. Jaké činnosti se k automatizaci přímo nabízejí? A jak je roboti zvládají? Potřebují lidskou obsluhu?

Zobraz článek

Benefity robotizace procesů

Jak se RPA vyplatí a kdy ji při digitalizaci a automatizaci procesů využijete? Otázka je aktuální. Robotizace má do roku 2022 přímo ovlivnit 9% pozic znalostních pracovníků!

Zobraz článek
Další články

Vlastnosti pro oblast Robotizace procesů (RPA)

 Přehled vlastností a funkcí produktů v oblasti Robotizace procesů (RPA), které jsou využívány pro filtrování dle potřeb.
Back-office automatizace
Provádění autoamtizace procesů na serveru
Front-office automatizace
Možnost automatizovat činnosti na klientské stanici
Záznam makra
Aplikace umožňuje nahrávat jednotlivé úkony uživatele, tyto pak modifikovat a převést na proces


Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.