Co na stránce najdete?
Informace o softwarové oblasti

Produkty a služby jsou rozděleny do softwarových oblastí (kategorií). Dokumentační systémy (DMS) je jednou z nich.

Oblasti mají své typické vlastnosti a jsou to většinou obecně uznávané kategorie software. Každý produkt/řešení může spadat do více kategorií.

Na této stránce najdete popis oblasti, několik zástupců produktů (s největším ratingem). Případně jděte na kompletní seznam s možností filtrování.

Ve spodní části najdete další informace, články a odkazy.

Některé oblasti (kategorie) jsou skryté a lze je vyhledat pouze fulltextově:

Pokud jste nenašli oblast, co jste hledali, podívejte se na celkový přehled.

Dokumentační systémy (DMS)

Řízení životního cyklu dokumentů. Od pořízení nebo tvorby, ukládání, sdílení a oběh dokumentu po archivaci a skartaci. Jednoduché vyhledávání s pomocí metadat.

Dokumentační systémy (DMS) - články

GDPR a DMS? Ano, souvisí spolu

Od pátku 25. května 2018 začne být účinné obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. Nařízení známé pod zkratkou GDPR představuje největší legislativní změnu v oblasti ochrany osobních údajů za posledních dvacet let – a to nejen v kontextu České republiky.

Zobraz článek

Přínos dokumentačního systému k řízení kvality

Z historického pohledu jedním z prvních důvodů zavádění dokumentačních systémů byly požadavky normy ISO na dokumentaci. Zavedením systémů se situace většinou zlepšila, ale často jen pro účely certifikace. Změnou přístupu k řízení procesů dosáhnete větších přínosů.

Zobraz článek

10 důvodů proč zvolit cloudové řešení

Váháte mezi nasazením cloudového software a instalací na vaše vlastní servery? Zde vám předložíme důvody, proč se zřeknout vlastnictví a raději využít modernějších služeb.

Zobraz článek

Benefity dokumentačních systémů (DMS)

Dokumentační systém (DMS, z anglického Document Management System) by neměl znamenat velkou změnu pro uživatele z pohledu ovládání. Zato při hledání dokumentu, který vytvořil někdo jiný před rokem? Tam by mělo být zlepšení patrné okamžitě. Proč? Protože ten dokument vůbec najde!

Zobraz článek

DMS? Místo pro vaše dokumenty!

Dokumentů je čím dál víc. Bohužel i těch papírových. S těmi moc parády neuděláte. Bez toho, abyste žádanku fyzicky přinesli šéfovi, se nepohnete. A když je na pracovní cestě? Počkáte... Digitalizace je to, oč tu běží…

Zobraz článek
Další články

Vlastnosti pro oblast Dokumentační systémy (DMS)

 Přehled vlastností a funkcí produktů v oblasti Dokumentační systémy (DMS), které jsou využívány pro filtrování dle potřeb.
Dokumenty
Jedná se o univerzální systém k ukládání firemních dokumentů nebo jen o nadstavbu pro dokumenty či jejich sdílení?
Řízení přístupů
K dokumentům v systému lze přiřazovat oprávnění na úrovni dokumentů, složky nebo i částí dokumentů.
Přehled čtenářů
Uživatel s oprávněním vlastníka dokumentu má (na kliknutí) přehled, kdo dokument otevřel a kdy.
Různá metadata
Pro různé typy dokumentů lze nastavit rozdílné typy metadat. Textové položky, čísla, data nebo seznamy.
Vyhledávání metavlastností
Podle typu dokumentů lze vyhledávat podle libovolné metavlastnosti. Pro čísla a data včetně rozsahů (větší, menší).
Související dokumenty
Umožňuje označit libovolný počet souvisejících dokumentů (libovolným způsobem). Dokumenty na sebe navazují, nebo jsou součástí virtuálního spisu a je tak usnadněno vyhledání a čtení.
Rozpoznávání textu (OCR)
Software obsahuje funkce pro rozpoznání textu při pořízení digitální kopie. Současně uloží rozpoznaný text pro např. fultextové vyhledávání.
Šablony dokumentů
Systém nabídne vytvoření dokumentu podle předem definované šablony
Elektronický podpis
Jsou dokumenty podepsány elektronickým podpisem se stejnou právní vahou jako ruční podpis?
Šifrování dokumentů
Systém má integrované šifrování všech dokumentů v úložišti
Dědění meta-vlastností
Při vkládání dokumentu do složky jsou automaticky předvyplněny vlastnosti, které jsou nastaveny na složce
Zákaz uložení dokumentu
Systém umožňuje znemožnit uložení dokumentu uživateli na disk
Archivace dokumentů
Externí přístupy
Možnost přidělit přístup a oprávnění k vybraným dokumentům externímu zákazníkovi.
Spisová služba
Proces přijetí zásilky a její doručení k adresátovi včetně ohlídání odpovědi.
Přístup k datové schránce
Připojení, příjem a odesílání zpráv prostřednictvím datových schránek (jedné nebo více).
Řídicí dokumentace
Řešení obsahuje vlastnosti pro řízení životního cyklu směrnic a pravidel
Elektronické workflow datové zprávy
Zajištění oběhu datové zprávy po firmě do úplného vyřešení. Tj. včetně předávání, notifikací a evidencí stavu.


Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.