Strana 1/6 

Příběh firmy - co jsme zlepšili

Formulář ukazuje, jaký obsah očekáváme. Jedná se o návrh, která projde další korekturou. Tj. jsou relevantní i poznámky. Důležitý je obsah, ne forma a čistota textu. Odpovědi stačí stručné (1-2 věty).

Nemusí být vyplněna všechna pole. Důležité pro příběh je motivace, nabyté zkušenosti a reálné benefity. Po odeslání vás budeme kontaktovat. Děkujeme.

Příběh o zlepšení firmy s pomocí digitální technologie


0/40
0/50
0/60
0/60
0/160
Storno


ZÁKAZNICKÝ PŘÍBĚH - inspirativní zachycení zkušenosti zákazníka

Cílem zákaznického příběhu je na jedné straně inspirovat zákazníka („To taky potřebuji!“) a přesvědčit jej ke změně („Zafunguje to!“). Na druhé ukazujeme kompetence konkrétního dodavatele („Oni to umí!“) a ochotu pomoci („Pomohli jiným, tak nám taky!“).

Proto se zákaznický příběh skládá z těchto částí (stránky formuláře):
  • identifikace firmy – logo, obecně (nabídka, specializace, …), obor,
  • motivace ke změně – situace zákazníka, problémy které řešil,
  • řešení – jaké řešení zvolil, proč a jaké byly alternativy, seznam nasazených produktů, rok implementace,
  • zkušenosti z implementace – co jej překvapilo, co by příště udělal jinak, proč by se rozhodl rychleji,
  • reálné přínosy – co skutečně dopadlo a zda podle očekávání,

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.