Co na stránce najdete?
Informace o softwarové oblasti

Produkty a služby jsou rozděleny do softwarových oblastí (kategorií). Řízení projektů je jednou z nich.

Oblasti mají své typické vlastnosti a jsou to většinou obecně uznávané kategorie software. Každý produkt/řešení může spadat do více kategorií.

Na této stránce najdete popis oblasti, několik zástupců produktů (s největším ratingem). Případně jděte na kompletní seznam s možností filtrování.

Ve spodní části najdete další informace, články a odkazy.

Některé oblasti (kategorie) jsou skryté a lze je vyhledat pouze fulltextově:

Pokud jste nenašli oblast, co jste hledali, podívejte se na celkový přehled.

Řízení projektů

Nástroje pro plánování projektů, úkolů, zdrojů (jak finančních tak lidských), rozpočet a evidenci odvedené práce.

Vlastnosti pro oblast Řízení projektů

 Přehled vlastností a funkcí produktů v oblasti Řízení projektů, které jsou využívány pro filtrování dle potřeb.
Projekty
Jedná se o komplexní nástroj pro řízení projektů včetně např. řízení rizik, přidělování zdrojů a jejich užití, spotřeby času na úkolech, posloupnosti činností nebo jen o seznamy úkolů přiřazené uživatelům.
Šablony projektů
Šablony pro založení nového projektu jsou vodítkem pro projektového manažera a zjednodušují zavedení jednotné metodiky projektů ve společnosti.
Gantův diagram
Přehled rozpadu projektu na jednotlivé skupiny činností, úkoly nebo výstupy. Zobrazení formou Ganttova grafu podle posloupností v kalendáři.
Přehled využití zdrojů
Seznam zdrojů na projektu a jejich využití v čase. V případě překročení kapacity lidí, zařízení, financí apod. indikace přetížení (přečerpání).
Vyrovnání zdrojů
Funkce Řízení zdrojů umožňující na projektech přepočítat využití přetížených zdrojů tak, aby využití odpovídalo jejich kapacitě, tj. dojde k posunu začátku úkolů, doby trvání apod. v závislosti na prioritách projektů a úkolů.
Pracovní výkazy
Vykazování času stráveného na (projektových) aktivitách jak pro přehled odpracované práce, tak s možností sumarizace pro fakturaci za práci.
Metodika
Software je specializovaný na vybranou metodiku.
Portfolio projektů
Funkce pro řízení projektového portfolia. Přehled aktuálně běžících projektů, ukončených apod. včetně přehledu o jejich stavu.
Závislosti mezi projekty
Možné nastavit, že úkol v jednom projektu začne až po ukončení úkolu (fáze, apod.) v jiném projektu.
Prioritizace projektů
Umožňuje nastavit různé priority projektů a tím i upřednostnit důležité projekty v portfoliu, pokud dojde ke konfliktu zdrojů.
Řízení zdrojů
Evidence množství plánovaných a spotřebovaných zdrojů (lidi, finance), jejich čerpání v čase s možností zjištění nedostatku či konfliktu s dopadem na úspěšné dokončení projektu.
Projektový reporting
Pravidelný report stavu projektů, soulad s harmonogramem (milníky), problémy a rizika včetně publikace nebo odeslání.
Scénáře a modelování porfolia
Modelování různých variant kombinace zdrojů a jejich dopad na dodávku jednotlivých projektů dle priorit, dostupnosti zdrojů a časových omezení.
Diskuze a chat k úkolům
Evidence diskuze o úkolech, týmové sdílení znalostí, dokumentů, obrázků a dalších relevantních vstupů k úkolu.
Sledování postupu úkolu
Umožňuje průběžně vkládat informace o procentu splnění úkolu a případně poznámky.


Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.