Logo
Řízení zakázky od poptávky po realizaci
Co na stránce najdete?
Logo
Rozlišujeme mezi Logem, Referencí a Zákaznickým příběhem.

Logo je prosté uvedení, že dodavatel implementoval nějaký produkt nebo dodal služby.

Reference je již detailnější popis toho, co bylo dodáno včetně např. vyjádření zákazníka.

Zákaznický příběh je o motivech a zákazníkovi. Proč firma potřeboval vyřešit nějaký problém, co podnikla a jak to celé dopadlo. A co nikdo nečekal. Ať pozitivního, nebo negativního. Důležitá je i reakce dodavatele a úroveň spolupráce.

Digitální cesta je postavena na Zákaznických příbězích. Jen ty jsou schopny zachytit poučení a přitom motivovat k zavádění zlepšení.

Každý příběh je navázán na problémy, které zákazník vyřešil.

Pokud byste chtěli reference konkrétního dodavatele, najdete jej fulltextově:

Řízení zakázky od poptávky po realizaci pro FORM

Pro společnost FORM s.r.o. jsme realizovali řešení pro správu ISO dokumentace a řešení, které zajišťuje správu celého procesu zakázky, která začíná poptávkou a končí předáním díla zákazníkovi.

Zákazník

Obrázek k článku

FORM
www.form-composite.com

Společnost FORM s.r.o. se zabývá již 20 let výrobou kompozitních materiálů a výrobků z termoplastů. Mezi zákazníky FORM s.r.o. patří výrobci kolejových vozidel, autobusů i automobilů.

Navržené řešení

Řešení je propojeno na ERP zákazníka Helios Orange.

Zlepšení a vyřešené problémy

 Firemní problémy a zlepšení, které byly řešeny v rámci tohoto příběhu (reference).
 • 1 Zajištění souladu s ISO normami
  Zajištění souladu s normami ISO tak, aby vyhověly auditu je výzvou pro všechny organizace. Auditoři se zaměřují na odpovídající řízení procesů, nastavování a vyhodnocování cílů a neustálé hledání možností, jak procesy vylepšit, optimalizovat.
 • 2 Chybějící přehled o procesech
  Vedení společnosti nemá přehled, jak fungují důležité firemní procesy. Chybějící měření neumožňuje se zaměřit na zlepšování procesů. Současně nejsou dostupné nástroje pro výkonnostní motivaci zaměstnanců.
 • 3 Zajištění oběhu dokumentů ve firmě
  Předáváte si dokumenty ve firmě a nemáte přehled, kde se právě nacházejí? Schvalování smlouvy, nabídky či směrnice trvá příliš dlouho? Chcete mít oběh dokumentů pod kontrolou?
 • 4 Tvorba a schvalování řídicí dokumentace
  Normy kvality ISO požadují pro tvorbu a schvalování řídicí dokumentace zavedení transparentního procesu, kdy musí být zřejmé, jak směrnice nebo řád vznikl, kdo jej vytvořil, připomínkoval a následně schválil a jak je publikována platná verze.

Postaveno na produktech/službách


 • 1 DOCU-X DMS
  Český systém DOCU-X DMS řeší problematiku ukládání, správy a práce s elektronickými i naskenovanými dokumenty a datovými zprávami. Díky tomuto systému je práce s dokumenty výrazně efektivnější a bezpečnější. Přes 30 obchodních partnerů a více než 100 zákazníků v ČR, SK, HU, PL, LT.
  Do aktovky

Dodavatel

Věnujeme se pro­ble­ma­tice Docu­ment manage­mentu a správy doku­mentů. Jsme ryze česká spo­leč­nost zabý­va­jící se vývo­jem vlast­ního SW pro správu doku­mentů DOCU-X, sou­vi­se­jí­cích modulů a inte­grač­ních řešení.

SOCOS IT s.r.o.
info@socosit.cz
+420 605 268 656
Jílovská 427/25
Praha
14200

Dodavatel: SOCOS IT s.r.o.

Vloženo: 2018

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.