Co na stránce najdete?
Problém či zlepšení
Jak řešit vybraný problém či nasadit zlepšení. Ukazujeme různé cesty (možnosti) řešení. Levné, zdarma, či robustní změny. Vyberete dle vaší situace a možností.

Klíčové jsou zákaznické příběhy (část Jak řešily jiné firmy). Získáte z reálné praxe - skutečné benefity, problémy při implementaci a zkušenosti s dodavatelem.

Řešení problému má obvykle více kroků (aktivit). Od úvodní analýzy po výběr vhodného systému.

V další části najdete detaily k řešení problému. A související odkazy.

Nanašli jste co jste hledali?
Zkuste přehled problémů (nebo detail pro profesi Řízení společnosti).

Nebo bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi

Optimalizace projektového portfolia

Máte mnoho nápadů na projekty? Při omezeném množství zdrojů? Organizace již více projektů nedokáže zvládnout. Dochází ke kolizi lidí pracujících na běžné práci a na projektech. Které projekty vybrat, kterým dát prioritu?
  Nacházíte se v podobné situaci? Dále se dočtete, jak vyřešit Optimalizace projektového portfolia. Pokud ne, nasměruje vás náš interaktivní průvodce. Nebo se podívejte na všechna zlepšení pro profesi Řízení společnosti.

Jak řešit

Pro vyřešení můžete postupovat těmito směry:

  • zlepšit projektové řízení zavedením metodiky a procesů, což umožní zvládnout více projektů,
  • definovat přísnější podmínky pro schvalování projektů,
  • využít nástroje, které vám umožní modeleovat projektové benefity ve vztahu k dostupnosti zdrojů.

Řešení bude kombinací výše uvedeného a tím i posílení role projektové kanceláře ve vaší firmě.Aktivity k vyřešení Optimalizace projektového portfolia
1 Software pro řízení zdrojů na projektech
2 Nástroje pro řízení portfolia projektů

Jak řešily jiné firmy

 Optimalizace projektového portfolia řešily další firmy. Přečtěte si jak a jaké benefity tím získaly. Čeho se vyvarovat a jaké zkušenosti měly s dodavatelem.

Přehled řešení

1 Software pro řízení zdrojů na projektech

Řízení lidských zdrojů, přehled jejich vytížení, a řešení konfliktů z důvodu přetížení zdrojů v projektech je jedna z nejsložitějších disciplín.

2 Nástroje pro řízení portfolia projektů

Pro řízení většího projektového portfolia je ideální využít software, který umí konsolidovat informace z jednotlivých projektů. Dále vám umožní prioritizovat projekty a dávat přednost v čerpání zdrojů. Změny v jednom projektu budou mít dopad na portfolio.

Popis řešení, omezení a vhodné kombinace

 Detailní popis jak přistoupit k řešení Optimalizace projektového portfolia. Čím začít, na co nezapomenout.

Pokud ve firmě řešíte velké množství projektů, nevyhnete se zřízení projektové kanceláře, která definuje procesní řízení včetně koordinace projektů napříč firmou. Nastaví kvalitativní parametry pro projekty. Zkonsoliduje znalosti a schopnosti projektových manažerů.

Metodika a proces je základem

Proces je zaváděn tam, kde se činnosti opakují. Přestože projekt je ve své definici jednorázová činnost, aktivity svázané se založením, schválením, realizací a ukončením projektů se opakují s každým novým projektem.

Proto je více než vhodné zavést metodiku, která:

  • projektové řízení ustanoví,
  • definuje životní fáze projektů,
  • předá kompetence projektovým rolím (manažer, vlastník, sponzor, člen týmu, role liniového vedoucího).

Proces definuje, jaké informace musí dodat projekt v které fázi. Co je pro optimalizaci důležité je využití hlavních zdrojů a výstupy, které přinese. Pak ohodnotíte, jak velkým přínosem bude realizace projektu k aktuálním zaměrům firmy. 

Schvalujte jen projekty s vazbou na strategii firmy

Předpokladem je, že dokážete získat věrohodné informace o hodnotách, které jednotlivé projekty generují. Pak již necháte posoudit, jak moc projekty naplňují aktuální firemní cíle a strategii.

Software pro modelování porfolia zjednoduší život managementu

Pokročilé nástroje projektového řízení umožní modelovat, jaké projekty se podaří dokončit s daným množstvím zdrojů. K modelování potřebujete založit všechny užití lidí, financí a případně jiného vybavení, nastavit priority a závislosti mezi projekty a vlastní přínosy projektů.

Získáte pohledy na přetížené zdroje, rozložení projektů v čase a seznam projektů, které je vhodné do portfolia zahrnout pro získání maximální hodnoty.


Ukázka modelování porfolia

  Nenašli jste řešení pro vaši firmu? Zkuste našeho interaktivního průvodce, ten vás nasměruje. Případně bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi
Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.