Co na stránce najdete?
Problém či zlepšení
Jak řešit vybraný problém či nasadit zlepšení. Ukazujeme různé cesty (možnosti) řešení. Levné, zdarma, či robustní změny. Vyberete dle vaší situace a možností.

Klíčové jsou zákaznické příběhy (část Jak řešily jiné firmy). Získáte z reálné praxe - skutečné benefity, problémy při implementaci a zkušenosti s dodavatelem.

Řešení problému má obvykle více kroků (aktivit). Od úvodní analýzy po výběr vhodného systému.

V další části najdete detaily k řešení problému. A související odkazy.

Nanašli jste co jste hledali?
Zkuste přehled problémů (nebo detail pro profesi Právní oddělení).

Nebo bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi

Zveřejňování smluv v registru

Státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát a další instituce mají povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč v registru.
  Nacházíte se v podobné situaci? Dále se dočtete, jak vyřešit Zveřejňování smluv v registru. Pokud ne, nasměruje vás náš interaktivní průvodce. Nebo se podívejte na všechna zlepšení pro profesi Právní oddělení.

Jak řešit

Smlouvy je možné zveřejnit pomocí připravených formulářů z prostředí Portálu veřejné správy (viz. odkazy) nebo přímo odesláním předepsaných metadat a smlouvy do datové schránky Registru smluv. 

Před odesláním je potřeba provést takzvanou anonymizaci dokumentu, kdy jsou znečitelněna všechna osobní data účastníků smluvního vztahu.

Toto můžete zajistit vytištěním smlouvy, začerněním údajů a následným naskenováním. Elegantnější řešení jsou programy pro anonymizaci dokumentů, které tyto úkony provedou za vás.



Aktivity k vyřešení Zveřejňování smluv v registru
1 Software pro anonymizaci dokumentů

Jak řešily jiné firmy

 Zveřejňování smluv v registru řešily další firmy. Přečtěte si jak a jaké benefity tím získaly. Čeho se vyvarovat a jaké zkušenosti měly s dodavatelem.

Přehled řešení

1 Software pro anonymizaci dokumentů

Musíte zveřejňovat smlouvy podle zákona 340/015 Sb. o Registru smluv? Pokud máte smluv více, administrativní zátěž vám sníží systémy pro anonymizaci dokumentů.

Popis řešení, omezení a vhodné kombinace

 Detailní popis jak přistoupit k řešení Zveřejňování smluv v registru. Čím začít, na co nezapomenout.

Registr smluv je zřízen dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv. Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. 

Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Pokud smlouva obsahuje informace, které není možné poskytnout ani podle zákona o svobodném přístupu k informacím, např. obchodní tajemství nebo osobní údaje chráněné zákonem o ochraně osobních údajů, lze je před odesláním ke zveřejnění znečitelnit.

Zveřejnění prostřednictvím portálu

Uživatel, který využije elektronický formulář v prostředí Portálu veřejné správy, ke zveřejnění nepotřebuje nic více, než běžný kancelářský počítač s připojením k internetu a své přístupové údaje k datové schránce, ze které bude formulář odeslán.

Po zveřejnění v registru smluv odešle správce potvrzení zpět do datové schránky odesílatele i všech uvedených smluvních stran. Zároveň bude potvrzení odesláno volitelně i emailem na adresu, kterou zveřejňující subjekt uvedl.

Zveřejnění odesláním do datové schránky

Zveřejnit smlouvu je možné buď přímo odesláním pokynu z datové schránky jedné ze smluvních stran (ať už se jedná o povinný subjekt nebo druhou smluvní stranu) nebo též v zastoupení na základě registrovaného zmocnění.

Pro tyto účely byla zřízena schránka: whbt3kp

 

Ukázka, jak celé řešení si zjednodušuje Konica Minolta

  Nenašli jste řešení pro vaši firmu? Zkuste našeho interaktivního průvodce, ten vás nasměruje. Případně bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi
  Máte ještě jiný zajímavý zdroj? Napište nám a zvýšíme informační hodnotu této stránky.
Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.