Co na stránce najdete?
Problém či zlepšení
Jak řešit vybraný problém či nasadit zlepšení. Ukazujeme různé cesty (možnosti) řešení. Levné, zdarma, či robustní změny. Vyberete dle vaší situace a možností.

Klíčové jsou zákaznické příběhy (část Jak řešily jiné firmy). Získáte z reálné praxe - skutečné benefity, problémy při implementaci a zkušenosti s dodavatelem.

Řešení problému má obvykle více kroků (aktivit). Od úvodní analýzy po výběr vhodného systému.

V další části najdete detaily k řešení problému. A související odkazy.

Nanašli jste co jste hledali?
Zkuste přehled problémů (nebo detail pro profesi Právní oddělení).

Nebo bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi

Dokladování pravosti a původu dokumentů

Pro potřeby práva (a účetnictví) je potřeba znát původ elektronických dokumentů a zajistit jejich neměnnost v čase. Protože elektronické verze dokumentů lze běžně upravovat, je nutné finální verzi "zamknout", podepsat a předat.
  Nacházíte se v podobné situaci? Dále se dočtete, jak vyřešit Dokladování pravosti a původu dokumentů. Pokud ne, nasměruje vás náš interaktivní průvodce. Nebo se podívejte na všechna zlepšení pro profesi Právní oddělení.

Jak řešit

Není podstatné, jestli doklad je papírový nebo elektronický. V obou případech potřebujete zajistit věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost dokladu. 

V elektronické verzi daňového dokladu lze věrohodnost a neporušenost zajistit:

  • uznávaným elektronickým podpisem,
  • uznávanou elektronickou značkou,
  • elektronickou výměnou informací (EDI).


Aktivity k vyřešení Dokladování pravosti a původu dokumentů
1 Zavedení systému pro elektronickou výměnu (EDI)
2 Důvěryhodný archiv dokumentů
3 Systémy pro archivaci účetních dokladů

Přehled řešení

1 Zavedení systému pro elektronickou výměnu (EDI)

Elektronická výměna dat řeší kompletní předání dokumentu (dokladu) z jedné firmy do druhé. Doklady mohou být objednávky, faktury, odvolávky, příjemky, expediční příkazy, dodací listy, avízo o platbě, vratky, ale i katalogy zboží, ceníky, přehledy, apod.

2 Důvěryhodný archiv dokumentů

Právně závazné dokumenty v elektronických systémech opatřené elektronickým podpisem je musí mít pravidelně obnovované časové razítko. Tuto podmínku splňuje software s vlastnostmi důvěryhodného archivu.

3 Systémy pro archivaci účetních dokladů

Daňové doklady v elektronických systémech musí splňovat předepsané parametry, aby byly naplněny zásady vedení účetnictví. Například se jedná o elektronický podpis a pravidelně obnovované časové razítko. Proto dává smysl využít systémy pro archivaci.

Popis řešení, omezení a vhodné kombinace

 Detailní popis jak přistoupit k řešení Dokladování pravosti a původu dokumentů. Čím začít, na co nezapomenout.

Zákon definuje podmínky daňových dokumentů takto:

  • věrohodností původu skutečnost, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje nebo která daňový doklad oprávněně vystavila,
  • neporušeností obsahu skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle tohoto zákona nebyl změněn,
  • čitelností skutečnost, že je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo prostřednictvím technického zařízení.

 

  Nenašli jste řešení pro vaši firmu? Zkuste našeho interaktivního průvodce, ten vás nasměruje. Případně bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi
Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.