Co na stránce najdete?
Problém či zlepšení
Jak řešit vybraný problém či nasadit zlepšení. Ukazujeme různé cesty (možnosti) řešení. Levné, zdarma, či robustní změny. Vyberete dle vaší situace a možností.

Klíčové jsou zákaznické příběhy (část Jak řešily jiné firmy). Získáte z reálné praxe - skutečné benefity, problémy při implementaci a zkušenosti s dodavatelem.

Řešení problému má obvykle více kroků (aktivit). Od úvodní analýzy po výběr vhodného systému.

V další části najdete detaily k řešení problému. A související odkazy.

Nanašli jste co jste hledali?
Zkuste přehled problémů (nebo detail pro profesi Provoz a rozvoj IT).

Nebo bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi

Zajištění souladu s GDPR

Nová evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation) nařizuje firmám jednotně nakládat s osobními údaji fyzických osob a implementovat technická i organizační opatření pro ochranu a pohyb těchto údajů.
  Nacházíte se v podobné situaci? Dále se dočtete, jak vyřešit Zajištění souladu s GDPR. Pokud ne, nasměruje vás náš interaktivní průvodce. Nebo se podívejte na všechna zlepšení pro profesi Provoz a rozvoj IT.

Jak řešit

Rozsah opatření, která musíte provést pro zajištění souladu s GDPR nařízením, závisí na způsobu vašeho podnikání. Na datech, která uchováváte a sbíráte. Na úrovni vašich schopností ve vztahu k informační bezpečnosti.

Máte-li zaveden systém ISMS (systém řízení bezpečnosti informací dle normy ISO 27001), bezesporu se nacházíte ve snazší situaci. Mnoho paragrafů z GDPR nařízení má stejný dopad do informačních systémů. 

 Aktivity k vyřešení Zajištění souladu s GDPR
1 Provedení GDPR auditu
2 Softwarová podpora pro GDPR

Jak řešily jiné firmy

 Zajištění souladu s GDPR řešily další firmy. Přečtěte si jak a jaké benefity tím získaly. Čeho se vyvarovat a jaké zkušenosti měly s dodavatelem.

Přehled řešení

1 Provedení GDPR auditu

Analýza, jak je vaše firma v souladu s ochranou osobních údajů dle nařízení GDPR.

2 Softwarová podpora pro GDPR

V souladu s nařízením GDPR (a nejen s tím, ale i například dle ISO 20000, ITIL, apod.) musíte vést evidence bezpečnostních incidentů, rizik, evidovat souhlasy, apod. S touto agendou pomůže specializovaný software (který ale automaticky soulad nezajistí).

Popis řešení, omezení a vhodné kombinace

 Detailní popis jak přistoupit k řešení Zajištění souladu s GDPR. Čím začít, na co nezapomenout.

Od 25.5.2018 musí všechny firmy libovolných velikostí v EU implementovat opatření k ochraně osobních údajů. Neplnění povede k vysokým postihům a proto je doporučeno zajistit soulad s odpovídajícími nařízeními. Norma je obsáhlá a relativně obecná, tj. ne všechna nařízení se týkají každé firmy. 

Řešením je v podstatě jen provedení auditu a kontroly, jak vaše firemní procesy, data a informační systémy odpovídají požadavkům normy. GDPR audit můžete provést:

  • vlastními silami,
  • využít služeb externích poradců.
  Nenašli jste řešení pro vaši firmu? Zkuste našeho interaktivního průvodce, ten vás nasměruje. Případně bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi
  Máte ještě jiný zajímavý zdroj? Napište nám a zvýšíme informační hodnotu této stránky.
Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.