Zlepšit či vyřešit

Bezpečnost uložení dokumentů

Dokumenty obvykle ukládá každý zaměstnanec po svém. Pokud nevyužívá moderního řešení, relativně často dochází ke ztrátám dokumentů. Buď díky uživateli, nebo kvůli technické chybě. Občas i k jejich zcizení.

Kroky k vyřešení (dle situace)

Produkty, služby a vlastní aktivity, které zlepší vaši firmu. Můžete zvolit různé cesty. Kliknutím na cestu vám zobrazíme relevantní produkty. Řešením je většinou kombinace vlastních aktivit s využitím služeb a produktů na trhu.
Způsob řešení 

  1. Mobilní zařízení mají mnoho výhod. Ale také zásadní nevýhody. Dají se snadno zcizit, zapomenout nebo rozbít....

  2. Zálohování pro firmu musí mít funkcionality pro centrální správu všech zařízení v síti - správcovskou konzoli....

  3. Document Management System řeší životní cyklus dokumentů. Od jejich vzniku, publikaci po archivaci a skartaci. DMS systémy...

  4. Implementace Document Management System (DMS) umožní sjednotit úložiště pro dokumenty. Workflow funkcionalita zajistí oběh...

Dodavatelé se zkušeností

 Seznam ověřených dodavatelů, kteří řešili Bezpečnost uložení dokumentů.

Popis

Prvním krokem je zjištění, jaké dokumenty (informační aktiva) zaměstnanci produkují, jejich citlivost a jak s nimi pracují. Cílem není zavést bezpečnost na úkor využití. V dnešní době je stále důležitější otázka na jakých zařízeních pracovníci dokumenty používají.

Mobilní zařízení jsou totiž větší hrozbou pro ztrátu a zcizení dokumentů. Může se jednat i o "lehké" zneužití formou žertu v rodině, apod. a tak je potřeba tuto oblast mít ošetřenou. A nejen u vedoucích zaměstnaců, kteří obvykle pracují s nejcitlivějšími údaji. Únik zákaznických informací je posuzován stále přísněji (nařízení GDPR o osobních údajích, apod.).

Řešení by se dalo rozdělit do těchto kategorií:

  • zabezpečení úložiště (jak proti ztrátě),
  • zajištění zařízení (hesla, šifrování),
  • organizační opatření (need-to-know, pravidla, školení).

Obecně platí, že digitální dokumenty lze dnes lépe ochránit než ty fyzické. Důvodem je sofistikovanější ale flexibilní zabezpečení (např. s umožněním přístupu jen konkrétní osobě), snadná možnost kopírování a umístění v oddělených lokalitách. 

Pokud máte dokumenty v informačním systému, pak jsou data pravidelně zálohována. Dnes v různých lokalitách. Ztráta jendoho archivu např. díky hardwarové chybě zpravidla neznamená velkou újmu.

Pro řešení byly využity tyto produkty

 Seznam produktů, které byly nasazeny pro výše uvedené referenční případy.
Máte zkušenosti v této oblasti?

Konktaktujte nás a můžete prezentovat svoje zkušenosti.