Zlepšit či vyřešit

Chybějící přehled o procesech

Vedení společnosti nemá přehled, jak fungují důležité firemní procesy. Chybějící měření neumožňuje se zaměřit na zlepšování procesů. Současně nejsou dostupné nástroje pro výkonnostní motivaci zaměstnanců.

Řešení

Procesní řízení vám dá odpověď na výše položené otázky. Správné zavedení řízení procesů bude znamenat lepší kontrolu vedení nad společností a zlepšení spolehlivosti procesů. Už pouhé popsání klíčových procesů a nastavení jejich měření povede automaticky k nápadům, jaké firemní aktivity vylepšit a jak.

Zavedení procesního řízení vyžadují mnohé ISO normy. Je vhodné již pro středně velké firmy.

Kroky k vyřešení (dle situace)

Produkty, služby a vlastní aktivity, které zlepší vaši firmu. Můžete zvolit různé cesty. Kliknutím na cestu vám zobrazíme relevantní produkty. Řešením je většinou kombinace vlastních aktivit s využitím služeb a produktů na trhu.
Způsob řešení 

 1. Implementace řešení pro automatizaci a měření procesů procházejících mnoha odděleními a využívajících dalších...

 2. Zavedení principů řízení výkonnosti (organizace procesního řízení) a nasazení IT systému pro sledování klíčových...

 3. Vedení společnosti potřebuje okamžitý pohled na kritické procesy. Protože se pohybují většinou mimo kancelář, musí...

 4. Implementace procesního řízení je prováděna s cílem získat kontrolu nad firemními činnostmi. Spolehlivost

 5. Jednorázová služba konzultačních společností zaměřující se na výkonnost jednotlivých činností, jejich návaznost,...

Dodavatelé se zkušeností

 Seznam ověřených dodavatelů, kteří řešili Chybějící přehled o procesech.

Popis

Zavedení procesního řízení vás přivede k identifikaci významných (zákaznických) procesů. Samo os sobě popsání a nastavení cílů již znamená, že cíle chcete vyhodnocovat. Chcete vědět jak jste na tom. To je nezbytná krok k vlastnímu zavedení, které se zkláda z těchto kroků:

 • specifikace záměru - proč to celé děláte, co by se mělo změnit,
 • analýza aktuálního stavu procesů firmy, popisy, zodpovědnosti a role,
 • identifikace problémů a zlepšení,
 • plán implementace opatření k zavedení (změně) procesního řízení.

Metoda tužka-papír je vhodá na počátku

Činnosti spojené s procesním řízením lze provádět manuálně. Excel pro čísla. Powerpount pro management. Na začátku doporučená metoda. Ujasníte si co potřebujete. Kdo bude konzumentem. A co dává smysl měřit.

Postupně, jak pracnost naroste a nízká aktuálnost vás bude omezovat, budete chtít využít nástrojů BPM.

Business Process Management (BPM) neboli řízení obchodních procesů je obor, který se zabývá PDCA cyklem firemních procesů. Periodické provádění Plan - Do - Check - Act vám zajistí rámec pro řízení procesů. Pro implementaci principů žádný nástroj nepotřebujete.

 • Plan - cíle procesů, co zlepšít, jaké mají být výsledky v souladu s obchodními záměry firmy. Ty určitě máte.
 • Do - provádění procesů, implementace změn, apod.
 • Check - měření, jestli jste tam, kam jste se chtěli dostat - ve vztahu k Plan.
 • Act - návrh opatření a změn pro dosažení cílů pokud měření ukazuje jiné výsledky.

Nástroje z oblasti BPM vám pomohou s popisem procesů, měřením a reportingem. Čato obsahují tzv. manažerské dashboardy, kde se oprávnění mohou přihlásit a online vidět stav procesů. 

Součástí BPM může být vlastní digitalizace procesů

Zavedení automatizovaného workflow nejen činosti zrychlí, ale i umožní je lépe měřit. Měření pak povede k vyšší spolehlivosti. Snázší identifikaci, kde jsou problémy.

V rámci automatizace můžete získávat libovolné množství informací o průběhu procesů. Ty pak porovnávat, průměrovat doby trvání jednotlivých činností, sledovat využití zaměstnanců nebo dobu výroby produktů.

Měření je základem BPM a i zlepšení. Máte podklady pro cenotvorbu, odměňování, řízení...

Pro řešení byly využity tyto produkty

 Seznam produktů, které byly nasazeny pro výše uvedené referenční případy.
Máte zkušenosti v této oblasti?

Konktaktujte nás a můžete prezentovat svoje zkušenosti.