Vhodné řešení

Software pro řízení výkonnosti procesů 

Zavedení principů řízení výkonnosti (organizace procesního řízení) a nasazení IT systému pro sledování klíčových procesů, měření jejich výkonnosti, reporting a manažerské přehledy pro přípravu podkladů k optimalizaci a zlepšování (nástroj).

Výběr řešení

Volba vhodných nástrojů pro řízení výkonnosti procesů je velká zodpovědnost. Nástroje budete používat mnoho let a součástí měření by mělo být ideálně i workflow. To v konečném důsledku zanamená postupnou změnu všech důležitých procesů firmy.

Jak vybrali jiní

 Reference pro  Software pro řízení výkonnosti procesů. Příběhy firem, které řešení nasadily. Mají reálné zkušenosti. Čtěte, jaké řešily problémy a získaly benefity.

využitím nástrojů pro řízení výkonnosti procesů

 Seznam produktů nebo služeb pro  Software pro řízení výkonnosti procesů.


Nenelezli jste váš produkt v seznamu?

Můžete zkusit fulltextové hledání. Pokud jej najdete, možná nemá vlastnosti, aby vyhověl hledání. Pokud by zde být měl, konktaktujte nás. Vylepšíme výsledky tohoto hledání.

Popis

Pro zlepšení výkonnosti (nejen) hlavních firemních procesů musíte zajistit aktivity, které jsou obsahem procesního řízení:

  • nastavit role, zodpovědnosti a organizaci procesního řízení,
  • popsat proces,
  • spustit PDCA cyklus (od plánování po vyhodnocování),
  • a pokud výše uvedené "klapne" tak možno využít software pro online přehledy, automatizaci měření, apod. 

Procesní řízení je velká změna

Zavedení procesního řízení je jendoznačně úkolem vedení firmy. Odhodlání. Podpora. Zajištění zdrojů - hlavně lidských.

Role v procesním řízení

Pro funkční řízení procesů a tím i jejich výkonnosti potřebujete ustanovit zodpovědné. Zodpovědné za  danou aktivitu (proces). Roli, která má současně i pravomoci provádět změny, nařídit měření. Někoho, kdo má opravdový zájem, aby daný proces fungoval. A má pro to i budget. Vlastník procesu.

Již nepovinná role, ve větších firmách ale standard, je procesní manažer. Ten, kdo to odpracuje. Potkává se s lidmi, popisuje proces, připravuje výsledky měření, sleduje stav zlepšení, apod.

Metodika je klíčová

K tomu všemu potřebujete určitý standard - jak budete procesy popisovat, jak měřit, kdy a jak vyhodnocovat, kdo rozhoduje a jak jsou řešeny návaznosti na další procesy - často tvořící jeden hodnotový řetězec - koncový (end-to-end) proces.

Software je třeba, ale nezačínejte s ním

Na trhu existuje mnoho software. Ty mnoho práce zjednoduší, ale pokud nemáte předchozí zkušenost, zbytečně vám začátky zkomplikují. Excel a powerpoint svoji roli zvládnou zpočátku výborně.