Zlepšit či vyřešit

Přehled o stavu projektů

Chybí přehled o aktuálním stavu projektů ve firmě. Projektové reporty jsou posílány emailem. Nepravidelně. Obtížná konsolidace do jednoho pohledu. Stav prací na projektech je zdrojem častých dotazů.

Řešení

Zajistit přehled o projektech ve firmě je zodpovědností projektové kanceláře (PMO - Project Management Office).

Zastupuje sponzory jednotlivých projektů a pravidelně vyžaduje informace o stavu projektů od projektových manažerů, konsoliduje je. Účelem projektové kanceláře je zajistit naplnění celkového cíle firmy s pomocí projektů. Softwarové produkty a řešení zautomatizují pravidelný reporting a zjednoduší agendu, která zajišťuje controlling projektů.

Kroky k vyřešení (dle situace)

Produkty, služby a vlastní aktivity, které zlepší vaši firmu. Můžete zvolit různé cesty. Kliknutím na cestu vám zobrazíme relevantní produkty. Řešením je většinou kombinace vlastních aktivit s využitím služeb a produktů na trhu.
Způsob řešení 

  1. Založení projektové kanceláře, která zajistí jednotnou metodiku a kvalitu řízení projektů ve společnosti. Nastavení...

  2. Projektové nástroje umožňující sběr a konsolidaci reportů o stavu projektů na jednom místě, přehledy projektů v...

Dodavatelé se zkušeností

 Seznam ověřených dodavatelů, kteří řešili Přehled o stavu projektů.

Popis

Projektová kancelář

Z procesu projektového řízení je role projektové kanceláře zajistit pravidelný sběr informací o stavu projektů od projektových manažerů. Zda práce na projektu běží dle harmonogramu, jaké problémy a konflikty se v průběhu projektu vyskytly, případně jestli hrozí posun milníků.

Výběr software pro projektový reporting

Se sběrem těchto informací dobře pomohou některé systémy na projektové řízení. Funkcionalita pokročilého reportingu napříč projektovým portfoliem není běžně dostupná funkcionalita.

Projektový dashboard, který je tvořen automaticky z dat jednoho projektu, pomůže při konsolidaci informací o stavu projektů, ale již neřekne nic např. o dopadu změn na další projekty, rizicích a aktuálních problémech, které mohou být zdrojem budoucího zpoždění projektu.

 

Ukázka, jak může vypadat přehled projektového portfolia (Office 365 Project Portfolio Dashboard)

Jak na projektový reporting - anglicky

Pro řešení byly využity tyto produkty

 Seznam produktů, které byly nasazeny pro výše uvedené referenční případy.
Máte zkušenosti v této oblasti?

Konktaktujte nás a můžete prezentovat svoje zkušenosti.