Zlepšit či vyřešit

Zavedení metodiky projektového řízení

Neexistující metodika a procesy řízení projektů znamená nejistotu. Nejistotu, jak přijít se zajímavým projektem, jak jej uvést v život, zda bude tento projekt dokončen a pokud narazí v průběhu na problémy, jak je bude řešit a zda bude zdrojem poučení.

Řešení

Jednotná metodika usnadňuje dokončení projektů v očekávaném čase, nákladech a kvalitě.

Metodika (mimojiné) slouží jako:

 • vodítko pro projektové manažery,
 • definuje povinnosti zadavatele projektů, zaměstnanců a liniových vedoucích,
 • nástroj pro uchování zkušeností na projektech,
 • umožňuje řídit projekty v konfliktu s prací v rámci liniové organizační struktury,
 • říká jak postupovat, dojde-li ke konfliktům o zdroje, 
 • vyjasňuje projektové role - kompetence projektového manažera, zodpovědnosti vlastníka projektu,
 • zřízuje roli a působnost projektové kanceláře,
 • nastavuje kvalitativní parametry projektu,
 • umožňuje permanentní zlepšování projektového řízení (PDCA cyklus).

Metodiku je vhodné podpořit softwarovým nástrojem na řízení projektů a projektového porfolia.

Nástroj vám umožní definovat a sdílet šablony a dokumentové knihovny, řídí životní cyklus projektu a konsoliduje informace o stavu projektů, případně zajistí jejich sběr (projektový reporting).

Zkušenosti jiných firem

 Zákaznické příběhy (reference) - reálné zkušenosti z řešení Zavedení metodiky projektového řízení. Přečtete si, jaké benefity získaly jiné firmy.

Kroky k vyřešení (dle situace)

Produkty, služby a vlastní aktivity, které zlepší vaši firmu. Můžete zvolit různé cesty. Kliknutím na cestu vám zobrazíme relevantní produkty. Řešením je většinou kombinace vlastních aktivit s využitím služeb a produktů na trhu.
Způsob řešení 

 1. Ve větší organizaci lze správu portfolia projektů včetně sledování zdrojů, postupu prací apod. zajistit volbou...

 2. Založení projektové kanceláře, která zajistí jednotnou metodiku a kvalitu řízení projektů ve společnosti. Nastavení...

Popis

Pro provádění projektů je doporučeno mít formalizovánu sadu procesů. Ty obvykle jeho jednotlivé fáze (životní cyklus):

 • schválení - jaké dokumenty a informace jsou potřeba, kdo schvaluje a za jakých podmínek;
 • realizace - sledování stavu projektů, řešení priorit a různých konfliktů, eskalace problémů;
 • změnové řízení - podmínky a způsob schvalování změn na projektech;
 • ukončení - ukončení projektů, zaznamenání zkušeností (lessons learned), archivace dokumentů, apod.

Standardy projektového řízení

Metodika projektového řízení je návod, jak nastavit procesy a způsoby řízení životního cyklu projektů ve firmě. Obecně existuje několik mezinárodně uznávaných metodik, z nichž nejznámější jsou:

 • PMI (Project Management Institute),
 • PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments),
 • IPMA (International Project Management Association).

Vzniklo i mnoho různých agilních metod, často spojených s vývojem software (např. SCRUM). Projektové řízení firem je podpořeno i doporučenou normou ISO ISO 10006 a ISO 21500.

Role projektové kanceláře

Metodiku se vám nepovede zavést jen tak. Je nutné ustanovit roli ve firmě, která se o procesy bude starat. Ideálně, bude u zavedení nové metodiky, za které vyplynou její kompetence. Tj. například oprávnění vyžadovat určitou úroveň informací o projektech od projektových manažerů, zadavatelů, vlastníků.

Zavedení metodiky je nekonečný proces

Prvotní zavedení postupů pro projektové řízení ale nikdy nekončí. Postupy je neustále nutné upravovat a vylepšovat  na základě zkušeností z průběhu jednotlivých projektů. Cílem je umožnit firmě dokončovat projetky dle očekávaných parametrů. Součtem výstupů jednotlivých projektů je realizována strategie firmy.

Vnímání vedení a zaměstnanců se po zavedení projektového řízení mění relativně pomalu. 

Projektová metodologie - zjednodušeně

Máte zkušenosti v této oblasti?

Konktaktujte nás a můžete prezentovat svoje zkušenosti.