Co na stránce najdete?
Problém či zlepšení
Jak řešit vybraný problém či nasadit zlepšení. Ukazujeme různé cesty (možnosti) řešení. Levné, zdarma, či robustní změny. Vyberete dle vaší situace a možností.

Klíčové jsou zákaznické příběhy (část Jak řešily jiné firmy). Získáte z reálné praxe - skutečné benefity, problémy při implementaci a zkušenosti s dodavatelem.

Řešení problému má obvykle více kroků (aktivit). Od úvodní analýzy po výběr vhodného systému.

V další části najdete detaily k řešení problému. A související odkazy.

Nanašli jste co jste hledali?
Zkuste přehled problémů (nebo detail pro profesi Lidské zdroje (HR)).

Nebo bleskově fulltextově prohledejte celou naši databázi

Zavedení ISO 18001 (BOZP/OHSAS)

Zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a příprava na certifikaci systému řízení dle normy OHSAS 18001. Systém s dopadem především na personalistiku firem zavádí procesy pro školení, prevenci a ochranu zdraví apod.
  Nacházíte se v podobné situaci? Dále se dočtete, jak vyřešit Zavedení ISO 18001 (BOZP/OHSAS). Pokud ne, nasměruje vás náš interaktivní průvodce. Nebo se podívejte na všechna zlepšení pro profesi Lidské zdroje (HR).

Jak řešit

Zavedení ISO 18001 (BOZP/OHSAS) lze řešit různými cestami:
Aktivity(filtrování tlačítky):
1 Dokumentace BOZP na klíč
2 Vedení dokumentace k BOZP v DMS
3 Implementace dokumentačního systému

Jak řešily jiné firmy

 Zavedení ISO 18001 (BOZP/OHSAS) řešily další firmy. Přečtěte si jak a jaké benefity tím získaly. Čeho se vyvarovat a jaké zkušenosti měly s dodavatelem.

Přehled řešení

1 Dokumentace BOZP na klíč

Množství předpisů a vyhlášek zpracované odborníky na BOZP. Postupy, které fungují jak v praktickém životě firmy, tak při kontrolách a auditech. Dokumentaci můžete získat jak elektronicky (online), tak v papírové podobě.

2 Vedení dokumentace k BOZP v DMS

Vedení dokumentace ke splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků si usnadníte dokumentačním systémem, kde uložíte libovolní dokumenty (směrnice, předpisy, manuály, pracovní postupy) a snadno je sdílíte v rámci firmy.

3 Implementace dokumentačního systému

Document Management System řeší životní cyklus dokumentů. Od jejich vzniku, publikaci po archivaci a skartaci. DMS systémy obsahují i řešení řízeného oběhu dokumentu (schvalování, připomínkování apod.). Nasazením dokumentačního systému zrychlíte procesy.

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.