Zlepšit či vyřešit

Zveřejňování smluv v registru

Státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát a další instituce mají povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč v registru.

Řešení

Smlouvy je možné zveřejnit pomocí připravených formulářů z prostředí Portálu veřejné správy (viz. odkazy) nebo přímo odesláním předepsaných metadat a smlouvy do datové schránky Registru smluv. 

Před odesláním je potřeba provést takzvanou anonymizaci dokumentu, kdy jsou znečitelněna všechna osobní data účastníků smluvního vztahu.

Toto můžete zajistit vytištěním smlouvy, začerněním údajů a následným naskenováním. Elegantnější řešení jsou programy pro anonymizaci dokumentů, které tyto úkony provedou za vás.

Zkušenosti jiných firem

 Zákaznické příběhy (reference) - reálné zkušenosti z řešení Zveřejňování smluv v registru. Přečtete si, jaké benefity získaly jiné firmy.

Kroky k vyřešení (dle situace)

Produkty, služby a vlastní aktivity, které zlepší vaši firmu. Můžete zvolit různé cesty. Kliknutím na cestu vám zobrazíme relevantní produkty. Řešením je většinou kombinace vlastních aktivit s využitím služeb a produktů na trhu.
Způsob řešení 

  1. Musíte zveřejňovat smlouvy podle zákona 340/015 Sb. o Registru smluv? Pokud máte smluv více, administrativní zátěž vám...

Popis

Registr smluv je zřízen dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv. Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. 

Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Pokud smlouva obsahuje informace, které není možné poskytnout ani podle zákona o svobodném přístupu k informacím, např. obchodní tajemství nebo osobní údaje chráněné zákonem o ochraně osobních údajů, lze je před odesláním ke zveřejnění znečitelnit.

Zveřejnění prostřednictvím portálu

Uživatel, který využije elektronický formulář v prostředí Portálu veřejné správy, ke zveřejnění nepotřebuje nic více, než běžný kancelářský počítač s připojením k internetu a své přístupové údaje k datové schránce, ze které bude formulář odeslán.

Po zveřejnění v registru smluv odešle správce potvrzení zpět do datové schránky odesílatele i všech uvedených smluvních stran. Zároveň bude potvrzení odesláno volitelně i emailem na adresu, kterou zveřejňující subjekt uvedl.

Zveřejnění odesláním do datové schránky

Zveřejnit smlouvu je možné buď přímo odesláním pokynu z datové schránky jedné ze smluvních stran (ať už se jedná o povinný subjekt nebo druhou smluvní stranu) nebo též v zastoupení na základě registrovaného zmocnění.

Pro tyto účely byla zřízena schránka: whbt3kp

 

Ukázka, jak celé řešení si zjednodušuje Konica Minolta

Máte zkušenosti v této oblasti?

Konktaktujte nás a můžete prezentovat svoje zkušenosti.