Zlepšit či vyřešit

Zavedení procesního řízení ve firmě

Nemáte přehled o procesech ve firmě? Narůstá vám firma a vy již ztrácíte přehled, kdo co dělá? Máte pocit, že by některé aktivity šly dělat lépe? Co rezervy ve spolupráci jednotlivých týmů? Zkoušeli jste měřit, jak fungují zákaznické procesy?

Řešení

Každá firma nějak řídí své činnosti. Pokud ale naroste do té míry, že již není zřejmé, kdo za co zodpovídá, je čas zavést procesní řízení. A nejenom tehdy. Požadavkem ISO norem je implementace řízení procesů. Jestliže chceme zlepšovat výkonnost podniku, je nutné firmu vnímat jako jeden celek, kdy se jednotlivé části navzájem doplňují. A bohužel, při větší organizaci již znalosti o jednotlivých částech nemá téměř nikdo.

Zavedením procesního řízení získáte přehled o průběhu procesů napříč organizací. Musíme vás varovat! Nejedná o triviální záležitost a nakonec budete potřebovat dedikovaného zaměstnance, nebo tým, který bude procesní organizaci zajišťovat.

Odměnou vám bude lepší výkonnost (v desítkách procent i více). Již při popisu jednotlivých součástí zjistíte, že nějaké kroky jsou navíc.

 

Zkušenosti jiných firem

 Zákaznické příběhy (reference) - reálné zkušenosti z řešení Zavedení procesního řízení ve firmě. Přečtete si, jaké benefity získaly jiné firmy.

Kroky k vyřešení (dle situace)

Produkty, služby a vlastní aktivity, které zlepší vaši firmu. Můžete zvolit různé cesty. Kliknutím na cestu vám zobrazíme relevantní produkty. Řešením je většinou kombinace vlastních aktivit s využitím služeb a produktů na trhu.
Způsob řešení 

 1. Implementace procesního řízení je prováděna s cílem získat kontrolu nad firemními činnostmi. Spolehlivost

 2. Analýza podnikových procesů (procesní audit) a návrh, případně implementace opatření pro celkové zlepšení...

 3. Implementace řešení pro automatizaci a měření procesů procházejících mnoha odděleními a využívajících dalších...

Popis

Pro začátek se může vyplatit využít služeb konzultačních firem. Pomohou vám s prvotními popisy. Současně vás povedou po tzv. best practice. Nemusíte objevovat kolo.

Zavedení procesního řízení

Zavedení procesního řízení vás přivede k identifikaci významných (zákaznických) procesů. Samo os sobě popsání a nastavení cílů již znamená, že cíle chcete vyhodnocovat. Chcete vědět jak jste na tom. To je nezbytná krok k vlastnímu zavedení, které se zkláda z těchto kroků:

 • specifikace záměru - proč to celé děláte, co by se mělo změnit,
 • analýza aktuálního stavu procesů firmy, popisy, zodpovědnosti a role,
 • identifikace problémů a zlepšení,
 • plán implementace opatření k zavedení (změně) procesního řízení.

Metoda tužka-papír je vhodá na počátku

Činnosti spojené s procesním řízením lze provádět manuálně. Excel pro čísla. Powerpount pro management. Na začátku doporučená metoda. Ujasníte si co potřebujete. Kdo bude konzumentem. A co dává smysl měřit.

Postupně, jak pracnost naroste a nízká aktuálnost vás bude omezovat, budete chtít využít nástrojů BPM.

Business Process Management (BPM) neboli řízení obchodních procesů je obor, který se zabývá PDCA cyklem firemních procesů. Periodické provádění Plan - Do - Check - Act vám zajistí rámec pro řízení procesů. Pro implementaci principů žádný nástroj nepotřebujete.

 • Plan - cíle procesů, co zlepšít, jaké mají být výsledky v souladu s obchodními záměry firmy. Ty určitě máte.
 • Do - provádění procesů, implementace změn, apod.
 • Check - měření, jestli jste tam, kam jste se chtěli dostat - ve vztahu k Plan.
 • Act - návrh opatření a změn pro dosažení cílů pokud měření ukazuje jiné výsledky.

Nástroje z oblasti BPM vám pomohou s popisem procesů, měřením a reportingem. Čato obsahují tzv. manažerské dashboardy, kde se oprávnění mohou přihlásit a online vidět stav procesů. 

Klíčem procesního řízení je zavedení PDCA cyklu

Zmíněný PDCA cyklus je alfa a omega procesního řízení. Přínosy z jeho zavedení jsou téměř okamžité:

 • pohled na firmu jinak vám odkryje potenciál pro zlepšení,
 • změny v procesech děláte s jasným cílem a dopadem na firemní výsledky,
 • dokážete prioritizovat, zaměřovat se na to podstatné,
 • pozornost vedení se soustředí na zákaznické procesy, které vás živí.

Měření je klíčem k úspěchu. Co neměřím, neřídím...

Automatizace je dalším krokem ke konkurenční výhodě

Zavedení automatizovaného workflow nejen zrychlí činosti, ale umožní je i lépe měřit. Měření povede k vyšší spolehlivosti. A jednodušší identifikaci problematických míst.

V rámci automatizace můžete získávat libovolné množství informací o průběhu procesů. Ty pak porovnávat, průměrovat doby trvání jednotlivých činností, sledovat využití zaměstnanců nebo dobu výroby produktů.

Máte zkušenosti v této oblasti?

Konktaktujte nás a můžete prezentovat svoje zkušenosti.