Zlepšit či vyřešit

Zavedení ISO 18001 (BOZP/OHSAS)

Zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a příprava na certifikaci systému řízení dle normy OHSAS 18001. Systém s dopadem především na personalistiku firem zavádí procesy pro školení, prevenci a ochranu zdraví apod.

Zkušenosti jiných firem

 Zákaznické příběhy (reference) - reálné zkušenosti z řešení Zavedení ISO 18001 (BOZP/OHSAS). Přečtete si, jaké benefity získaly jiné firmy.

Kroky k vyřešení (dle situace)

Produkty, služby a vlastní aktivity, které zlepší vaši firmu. Můžete zvolit různé cesty. Kliknutím na cestu vám zobrazíme relevantní produkty. Řešením je většinou kombinace vlastních aktivit s využitím služeb a produktů na trhu.
Způsob řešení 

  1. Množství předpisů a vyhlášek zpracované odborníky na BOZP. Postupy, které fungují jak v praktickém životě firmy, tak...

  2. Vedení dokumentace ke splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků si usnadníte dokumentačním systémem,...

  3. Document Management System řeší životní cyklus dokumentů. Od jejich vzniku, publikaci po archivaci a skartaci. DMS systémy...
Máte zkušenosti v této oblasti?

Konktaktujte nás a můžete prezentovat svoje zkušenosti.