Zlepšit či vyřešit

Zajištění souladu s ISO normami

Zajištění souladu s normami ISO tak, aby vyhověly auditu je výzvou pro všechny organizace. Auditoři se zaměřují na odpovídající řízení procesů, nastavování a vyhodnocování cílů a neustálé hledání možností, jak procesy vylepšit, optimalizovat.

Řešení

ISO normy jsou zaměřeny na řízení firmy a kvalitu služeb zákazníkům. Jde především o způsoby organizace práce (od postupů, motivace, informací a znalostí po vyhodnocování a zlepšování). Nenařizují nasazení informačních systémů ani využívání externích konzultačních služeb. 

V dnešní době si můžete hodně činností usnadnit a dostat je na vyšší úroveň. Využití digitalizace a automatizace přirozeně povede i ke snazšímu splnění požadavků noremy.

Kroky k vyřešení (dle situace)

Produkty, služby a vlastní aktivity, které zlepší vaši firmu. Můžete zvolit různé cesty. Kliknutím na cestu vám zobrazíme relevantní produkty. Řešením je většinou kombinace vlastních aktivit s využitím služeb a produktů na trhu.
Způsob řešení 

 1. Zajištění řízené distribuce norem ve společnosti je úlohou dokumentačních systémů s dokumentovým workflow. Jedná se...

 2. Nástroje, které vám umožní předávat dokumenty po firmě tak dlouho, dokud není schválená poslední verze. Na dokument se...

 3. Systémy podporují tvorbu směrnic a norem napříč firmou. Před schválením dokument prochází i několika koly...

 4. Zavedení principů řízení výkonnosti (organizace procesního řízení) a nasazení IT systému pro sledování klíčových...

 5. Vedení dokumentace ke splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků si usnadníte dokumentačním systémem,...

Dodavatelé se zkušeností

 Seznam ověřených dodavatelů, kteří řešili Zajištění souladu s ISO normami.

Popis

Naplnění všech požadavků norem ISO je celofiremní aktivita, ve které hlavní roli hraje zákazník. Všechny činnosti ve firmě jsou konány s ohledem na zjištění potřeb zákazníků a následnou dodávku služeb k naplnění těchto potřeb. Přitom dochází k realizaci firemních cílů, které jsou musí být pravidelně revidovány, přezkoumávány, upravovány.

Zavedením systému managementu kvality získáte:

 • řízený růst vaší firmy,
 • lepší efektivita firemních procesů,
 • plnění požadavků zákazníků a jejich větší spokojenost,
 • soulad nejen se zákonnými požadavky a normami.

K plnění požadavků ISO norem přispívají různé nástroje. Software, jehož zavedení není podmínkou, ale usnadní vám život s měřením procesů a správou dokumentů.

 • zavedení procesního řízení ve společnosti,
 • zajištění odpovídající správy firemních dokumentů (nejen norem a směrnic),
 • pravidelnými diskuzemi o plnění cílů, provádění korekcí,
 • navrhování dílčích nebo komplexnějších zlepšení.

Pro řešení byly využity tyto produkty

 Seznam produktů, které byly nasazeny pro výše uvedené referenční případy.
Máte zkušenosti v této oblasti?

Konktaktujte nás a můžete prezentovat svoje zkušenosti.