Zlepšit či vyřešit

Využití zdrojů na projektech

Přehled lidí a jejich využití, dostupných kapacitách, přetížení a rezervací je základem úspěšného řízení projektů. Především v multi-projektovém prostředí, kdy o jedny a tytéž zdroje soupeří více projektů a o konflikty v alokaci není nouze.

Řešení

Vytvoření jednoho fondu zdrojů (např. zaměstnanců) a jejich alokace z tohot fondu je prvním předpokladem schopnosti identifikovat hrozící kolize v dostupnosti zdrojů, příčiny zpoždění projektů a důvedem pro zavedení prioritizace projektů.

S využitím softwarových produktů jste následně schopni přetížení zdrojů identifikovat a vyřešit. Například využitím rezerv na méně prioritních projektech, apod.

Kroky k vyřešení (dle situace)

Produkty, služby a vlastní aktivity, které zlepší vaši firmu. Můžete zvolit různé cesty. Kliknutím na cestu vám zobrazíme relevantní produkty. Řešením je většinou kombinace vlastních aktivit s využitím služeb a produktů na trhu.
Způsob řešení 

  1. Ve větší organizaci lze správu portfolia projektů včetně sledování zdrojů, postupu prací apod. zajistit volbou...

  2. Založení projektové kanceláře, která zajistí jednotnou metodiku a kvalitu řízení projektů ve společnosti. Nastavení...

  3. Řízení lidských zdrojů, přehled jejich vytížení, a řešení konfliktů z důvodu přetížení zdrojů v projektech je...

  4. Projekty se dostávají do konfliktu s omezeným množstvím zdrojů (finance, materiál, personál). Pro vyřešení konfliktu je...

Dodavatelé se zkušeností

 Seznam ověřených dodavatelů, kteří řešili Využití zdrojů na projektech.

Popis

K přetížení zdrojů dojde například zpožděním jednoho projektu a následným očekáváním výstupů od stejného zaměstnacne (zdroje) v čase, kdy obdobný výstup očekává projekt jiný.

Ke konfliktu zdrojů může nastat:

  • při přípravě (plánování) projektu - kdy očekávaný zdroj v plánovaném čase je využit někým jiným,
  • zpožděním jednoho z projektů, kdy se plánované využití posune v čase,
  • výpadkem zdroje (nemoc, odchod), apod.

Řešením může být zvětšení kapacity daného zdroje. V případě lidí jsou kapacitní možnosti omezené (přesčasy mají legislativní i lidská omezení). Nábor nových zdrojů buď nepraktický, nebo nereálný.

Pak s výhodou využijete nástojů na řízení projektového portfolia, kde máte možnost alokovat jednotlivé zdroje z centrálního poolu a následně mít tak i přehled o jejich plánovaném vytížení v čase.

 Pokud dochází k přetížení zdrojů, nastavíte priority projektů, připadně vyberete některé zdroje a systém vám navrhne způsob jejich vyrovnání. Tj. obecně rozložení práce pro daný zdroj v čase. A tím i dopad do harmonogramu projektů.

Role projektové kanceláře je zde nezastupitelná

Pro použití vyrovnání zdrojů potřebujete:

  • vhodný nástroj (centrální registr zdrojů a plán jejich využití),
  • priority projektů (úkol projektové kanceláře),
  • zkušenosti s nástrojem (není nic horšího, než si nechat "rozhodit" harmonogram projektu).

Projektová kancelář v rámci svých úkolů měla zajišťovat prioritizaci projektů (administrovat) a mít přístup k funkcím právě na modelování různých vyrovnání zdrojů. Současně v dalším kroku bude obhajovat posun v čase méně prioritních projektů a případně žádat o dodatečné zdroje (po analýze, jaký bude celkový dopad nedostatečných kapacit na výstupy projektového portfolia).

Pro řešení byly využity tyto produkty

 Seznam produktů, které byly nasazeny pro výše uvedené referenční případy.
Máte zkušenosti v této oblasti?

Konktaktujte nás a můžete prezentovat svoje zkušenosti.