Zlepšit či vyřešit

Vytvoření projektové kanceláře

Jedno místo, které bude dohlížet na naplnění role projektového řízení ve společnosti. Nastaví projektové procesy, bude mít přehled o běžících projektech a zajistí zlepšování v této oblasti. Bude důležitým partnerem vedení firmy.

Řešení

Projektovou kancelář si snadno zřídíte vlastními silami. Důležité je získat podporu vedení a mít jasný cíl. Proč ji zřizujete a jakou úlohu by měla hrát. Pokud máte zkušené zaměstnance v projektovém řízení, situace je jednodušší.

Pokud nejste schopni zajistit plnou podporu vedení společnosti, vztahy mezi odděleními a projekty jsou komplikované a dopad projektů velký (na zákazníky apod.), lze doporučit využít konzultace externích subjektů.

Projektová kancelář je nejen o přehledech projektů, ale hlavně o procesech, alokaci zdrojů, řešení eskalací a obecně zvyšování úrovně projektového řízení ve firmě (tj. schopnosti projektů dosáhnout cílů aniž by mělo výrazné dopady na zbytek fungování firmy). 

Hlavním úkolem je alokace volných kapacit na vlastní práci kanceláře. V malé firmě půjde spíše o přehledy, ve velké již o koordinaci komplikovaných problémů typu konfliktů o zdroje mezi liniovou a projektovou částí organizace.

Zkušenosti jiných firem

 Zákaznické příběhy (reference) - reálné zkušenosti z řešení Vytvoření projektové kanceláře. Přečtete si, jaké benefity získaly jiné firmy.

Kroky k vyřešení (dle situace)

Produkty, služby a vlastní aktivity, které zlepší vaši firmu. Můžete zvolit různé cesty. Kliknutím na cestu vám zobrazíme relevantní produkty. Řešením je většinou kombinace vlastních aktivit s využitím služeb a produktů na trhu.
Způsob řešení 

 1. Získání přehledu o aktuálně běžících projektech ve firmě je interní aktivita. Přehled projektů je základem pro...

 2. Založení projektové kanceláře, která zajistí jednotnou metodiku a kvalitu řízení projektů ve společnosti. Nastavení...

 3. Pokud chcete začít s projektovým řízením, nebo máte pár projektů, postačí vám software, který můžete užívat...

 4. Pro řízení většího projektového portfolia je ideální využít software, který umí konsolidovat informace z...

Popis

Mezi činnosti projektové kanceláře patří:

 • příprava metodiky projektového řízení, definování zodpovědností a rolí,
 • spolupráce na definici projektu, jeho příprava a výběr řešení,
 • multiprojektové řízení,
 • koordinace projektového portfolia,
 • nastavení způsobů analýzy a řízení rizik, jejich pravidelné vyhodnocování,
 • případná administrativní podpora řízení projektu,
 • kontrola kvality projektů - dokumentace, reportů, řízení.

Pro podporu aktivit je vhodné zavést systém pro řízení projektového portfolia (EPM - Enterprise Project Management).

 

Co je projektová kancelář (anglicky)

Máte zkušenosti v této oblasti?

Konktaktujte nás a můžete prezentovat svoje zkušenosti.