Zlepšit či vyřešit

Správa datových schránek

Pravidelná kontrola datové schránky a zajištění, že všechny přijaté zprávy budou vyřízeny. Datová schránka a doručení zpráv má stejnou právní jako fyzické převzetí např. úřední korespondence.

Kroky k vyřešení (dle situace)

Produkty, služby a vlastní aktivity, které zlepší vaši firmu. Můžete zvolit různé cesty. Kliknutím na cestu vám zobrazíme relevantní produkty. Řešením je většinou kombinace vlastních aktivit s využitím služeb a produktů na trhu.
Způsob řešení 

  1. Pravidelná kontrola datových schránek, zajištění oběhu korespondence a přehled o stavu zpráv je se standardním...

  2. Software specializující se na obsluhu datových schránek. Umožňuje přístup k datové schránce, archivaci zpráv,...

  3. Zajištění nejen příjmu datových zpráv ze schránky, ale i následného oběhu včetně hlídání termínů a přehledu o...

Dodavatelé se zkušeností

 Seznam ověřených dodavatelů, kteří řešili Správa datových schránek.

Popis

Datová schránka slouží k přijímání a posílání úředních (elektronických) dopisů mezi firmou a orgány veřejné moci. Proto je potřeba vyřešit tuto oblast urgentní, neboť již pouhým uložením zprávy ve schránce počínají běžet některé lhůty.

Z toho plyne, že jednoznačné určení zodpovědnosti za pravidelnou kontrolu a zajištění oběhu korespondence z  datové schránky je prvním krokem k vyřešení.

Pokud vlastní společnost více datových schránek nebo příjímá větší množství zpráv, je vhodné pořídit softwarové řešení, které výběry a oběh dokumentů zajistí v rámci svého workflow.

Pro řešení byly využity tyto produkty

 Seznam produktů, které byly nasazeny pro výše uvedené referenční případy.
Máte zkušenosti v této oblasti?

Konktaktujte nás a můžete prezentovat svoje zkušenosti.