Zlepšit či vyřešit

Nízká výkonnost firemních procesů

Neefektivní činnosti, zbytečné náklady a vícepráce. Činnosti nejsou měřeny a není jednoznačně definována zodpovědnost. Může se jednat o důsledek rychlého růstu, sloučení firem nebo určité strnulosti např. díky stabilnímu trhu s omezenou konkurencí.

Řešení

Řešení nespolehlivosti, pomalosti a neefektivity procesů je příliš obecný problém na to, abychom vám mohli poskytnout jednoznačné řešení. Obvykle bývá problém v:

  • nízké zaměření firmy na procesy a jejich výkonnost,
  • vůbec nebo volně definované odpovědnosti a cíle, kompetence,
  • oběť vlastního úspěchu - prudký nárůst firmy přešel v těžko řiditelnou strukturu.

Prvním krokem bude identifikace procesů, které nesplňují očekávání zákazníků, vedení nebo zaměstnanců. Můžete využít externích služeb. Jak se říká, doma není nikdo prorokem. To platí i ve firmách. Navíc, nejspíš nemáte volné a kvalifikované zdroje pro tuto práci. 

Zkušenost\velikost Malá firma Velká firma
Bez řízení procesů Zkuste jednoduchý nástroj na workflow nebo na řízení úkolů

Využijte služeb pro zavedení procesního řízení, časem vyberete i vhodný softwarový nástroj

Zavedeno procesní řízení Optimalizace konkrétního procesu a analýza možností na zlepšení např. díky elektronickému workflow

Zaveďte koncové (zákaznické) E2E procesy, proveďte jednorázovou optimalizaci, nastavte měření

Zkušenosti jiných firem

 Zákaznické příběhy (reference) - reálné zkušenosti z řešení Nízká výkonnost firemních procesů. Přečtete si, jaké benefity získaly jiné firmy.

Kroky k vyřešení (dle situace)

Produkty, služby a vlastní aktivity, které zlepší vaši firmu. Můžete zvolit různé cesty. Kliknutím na cestu vám zobrazíme relevantní produkty. Řešením je většinou kombinace vlastních aktivit s využitím služeb a produktů na trhu.
Způsob řešení 

  1. Zavedení principů řízení výkonnosti (organizace procesního řízení) a nasazení IT systému pro sledování klíčových...

  2. Implementace procesního řízení je prováděna s cílem získat kontrolu nad firemními činnostmi. Spolehlivost

  3. Elektronická výměna dat je oblast, která zajišťuje výměnu strukturovaných dat mezi informačními systémy různých...

  4. Možnost předat zpracování ucelených agend na dodavatele má své výhody. Především u podpůrných činností. Můžete se...

Popis

Neměříte procesy? Pak jsou nevýkonné.

Pokud chcete zlepšování, potřebujete měřit. A to není jen zisk (i když je účelem podnikání). Jsou to veličiny, které mají přímo na zisk vazbu (např. kapacita výroby), ale také takové, kde vazba je zprostředkovaná (např. spokojenost zaměstnanců, loajalita zákazníků, ...).

Co je základním cílem firmy?

Ať chceme, nebo ne, identifikace hlavních činností nás nemine. Vize a strategie jsou možná manažerské termíny, ale každá firma by měla vědět čeho chce dosáhnout, jak na trhu být vnímána a co je to klíčové, co ji živí. A odlišuje od konkurence. 

Když je výše uvedené vyjasněno, nebývá až tak těžké identifikovat klíčové procesy, činnosti. 

Identifikace důležitých, zákaznických procesů

Když už je zřejmé, co je špatně, lze nalézt příčiny. Proč musí zákazník na odpověď na banální otázku čekat tak dlouho. Jaktože se dodávky zpožďují a proč zaměstnanci neustále musí urgovat kolegy, aby jim dodali co mají.

Řešením je zavedení systému řízení procesů

Příčiny mohou být jak organizační (například neexistuje jasná odpovědnost), tak z důvodu chybějící odbornosti, na straně vedení (nevhodné řízení výkonu a motivace), v příliš komplikovaných procesech nebo v nízké úrovni využití automatizace nebo v nedostatečném měření procesů (co neměřím, to neřídím).

Pokud problém je obecnějšího charakteru, řešením může být:

  • zavedení procesního přístupu k řízení aktivit (vyplývá např. i z požadavků systémů řízení dle ISO),
  • měření procesů,
  • jednorázová analýza firemních procesů externí firmou.

Software ke zlepšení výkonnosti procesů

Využití softwarového nástroje je užitečné. Nepochybně. Jen musí být ve firmě vhodné podmínky. Těmi je odhodlání, potřeba měřit procesy. Pak vám takový systém pomůže. Zajistí vám online pohled na výkonnost, získáte podklady pro diskuzi s kolegy o stavu činností, můžete řešit. 

Máte zkušenosti v této oblasti?

Konktaktujte nás a můžete prezentovat svoje zkušenosti.