Zlepšit či vyřešit

Kvalita projektových manažerů

Nedostatečná kvalita a schopnosti projektových manažerů pramení z mnoha příčin. Absence systematického rozvoje projektového řízení ve společnosti, permanentní zlepšování a formalizace projektových procesů bude jednou z významnějších.

Řešení

Kvalitní projektový manažer dokončí projekt dle očekávaných parametrů. Pravda. Ale pokud prostředí, ve kterém řídí projekt, mu neumožné dodávat výstupy, pak nejspíš i ten nejlepší selže. Nebo cíle dosáhne, ale za enormních nákladů.

Prostředí přiznivé pro projektové řízení naopak umožní i méně zkušeným manažerům dosahovat cílů, přitom růst a zlepšovat svoje techniky. Příznivé prostředí zaručíte jen díky určitým organizačním nastavením, zavedením metodologie a role projektové kanceláře.

 

Zkušenosti jiných firem

 Zákaznické příběhy (reference) - reálné zkušenosti z řešení Kvalita projektových manažerů. Přečtete si, jaké benefity získaly jiné firmy.

Kroky k vyřešení (dle situace)

Produkty, služby a vlastní aktivity, které zlepší vaši firmu. Můžete zvolit různé cesty. Kliknutím na cestu vám zobrazíme relevantní produkty. Řešením je většinou kombinace vlastních aktivit s využitím služeb a produktů na trhu.
Způsob řešení 

  1. Založení projektové kanceláře, která zajistí jednotnou metodiku a kvalitu řízení projektů ve společnosti. Nastavení...

Popis

Pokud nejste spokojeni s kvalitou projektových manažerů, máte v zásadě 2 možnosti:

  • buď jsou jejich schopnosti opravdu dlouhodobě nedostatečné, pak přichází v úvahu přesun na jinou pozici, případně školení (vyškolením nezískáte zkušeného manažera),
  • nebo upravíte celé prostředí firmy s cílem zlepšovat řízení projektů.

Náhrada nekvalitních projektových manažerů je na zodpovědnosti vedoucího a je mimo rozsah tohoto článku.

Project-friendly firma

Firma, která bude mít vnitřní procesy a organizaci přizpůsobenou řízení projektů, bude dosahovat plnění cílů snáze a s levnějšími zdroji.

  • ustanovený životní cyklus projektu "propouští" jen zralé projekty,
  • projekty jsou od počátku připraveny s ohledem na změny a konflikty,
  • linioví manažeři mají zkušenost s projekty a konfliktem o zdroje,
  • každá zkušenost je "vrácena" zpět do systému pro neopakování chyb,
  • průběžné vyhodnocování stavu projektů znamená jistou formu prevence.

Znalost projektových procesů, postupů, dokumentace a pravidel povede k jednodušší realizaci projektů.

Pro zlepšení znalosti postupů využijete knihovnu šablon projektových dokumentů, eLearningové nástroje pro pravidelná školení nebo systematický rozvoj zkušeností a získávání znalostí juniorních projektových manažerů od seniorních.

13 schopností, které potřebuje projektový manažer

Máte zkušenosti v této oblasti?

Konktaktujte nás a můžete prezentovat svoje zkušenosti.