Zlepšit či vyřešit

Dokončování projektů včas, rozpočtu a kvalitě

Zpožďují se vám projekty? Nedodávají slíbené výstupy? Nebo kvalita neodpovídá očekávání?

Řešení

Jedná-li se o jednotlivé projekty, pak řešení bude zkontrolovat kvalitu řízení daného projektu. Pokud se bavíme o standardu, kdy jsou i zaměstnanci frustrováni se stavem změnových projektů, trvale na nich ztrácíte jak finance, tak kredit zákazníků, nebo málokterý projekt je dokončen, náparava bude systémového rázu.

Zkušenosti jiných firem

 Zákaznické příběhy (reference) - reálné zkušenosti z řešení Dokončování projektů včas, rozpočtu a kvalitě. Přečtete si, jaké benefity získaly jiné firmy.

Kroky k vyřešení (dle situace)

Produkty, služby a vlastní aktivity, které zlepší vaši firmu. Můžete zvolit různé cesty. Kliknutím na cestu vám zobrazíme relevantní produkty. Řešením je většinou kombinace vlastních aktivit s využitím služeb a produktů na trhu.

 1. Získání přehledu o aktuálně běžících projektech ve firmě je interní aktivita. Přehled projektů je základem pro...

 2. Konzultantské služby, které vám přizpůsobí standardní procesy projektového řízení na míru vaší organizace a dle...

 3. Založení projektové kanceláře, která zajistí jednotnou metodiku a kvalitu řízení projektů ve společnosti. Nastavení...

 4. Ve větší organizaci lze správu portfolia projektů včetně sledování zdrojů, postupu prací apod. zajistit volbou...

 5. Projektové nástroje umožňující sběr a konsolidaci reportů o stavu projektů na jednom místě, přehledy projektů v...

 6. Řízení lidských zdrojů, přehled jejich vytížení, a řešení konfliktů z důvodu přetížení zdrojů v projektech je...

 7. Projekty se dostávají do konfliktu s omezeným množstvím zdrojů (finance, materiál, personál). Pro vyřešení konfliktu je...

Popis

Hledáte systémové řešení, nebo jen nápravu aktuálního stavu. V každém případě by i jednotlivý případ měl být zdrojem poučení pro budoucnost a není radno jej přehlížet.

Jak monitorovat projekt, aby vše dopadlo dobře (anglicky)

Občas nějaký projekt není dokončen v požadované kvalitě

 • Dokumentace projektu - dokumentace nemusí být obsáhlá. Ale měla by obsahovat všechny nezbytné náležitosti správně vedeného projektu. Od analýzy zainteresovaných stran, přes rizika, komunikační plány, jak budou řešeny změny, odměňování projektového týmu, harmonogram apod. Je dokumentace aktuální, sdílená, komunikovaná? Jak vypadá řízení projektu?
 • Zkušenost projektového manažera - zkušený projektový manažer si mnoho záležitostí ohlídá již při spuštění projektu. V době, kdy je chuť a ochota lidí participovat na nové věci největší. Určitou mírou formalizace projektu nastaví a komunikuje očekávání. V budoucnu nebude takový problém získat potřebné zdroje, postavit se neúspěchu nebo bojovat s rezistencí.
 • Způsob alokace do projektu a jmenování týmu - je potřeba domluvit s liniovými manažery účast jejich podřízených na projektu, způsob jejich hodnocení a případně i odměny. Projektová práce je často něco navíc, co běžně zaměstnanec nedělá. 
 • Spolupráce s projektovou kanceláří (PMO) - aktivní, pasivní, požadavky a odevzdávání podkladů? V jaké kvalitě?

 

Trpí většina projektů

Pokud větší procento projektů trpí problémy, je na místě se věnovat systémem. Jak je podporováno projektové řízení ve firmě a co vlastně pro společnost znamená.

 • Prostředí pro provádění projektů - jak významné jsou projekty pro firemní obchod? Jsou spíše výjimečné nebo nedílnou součástí života?
 • Existence metodiky - je formálně ustanoven proces projektového řízení a je všeobecně známý? Komunikovaný?
 • PMO (Project Management Office) - projektovému řízení pomáhá ve firmě projektová kancelář. jedná se o tým, který má za úkol usnadňovat projektové řízení ve firmě.
 • Formalizace projektového řízení - proces, šablony, definované povinnosti jednotlivých rolí a směrnice samy o sobě projekty nezlepší, ale pokud je ve firmě instituce, která tyto záležitosti řeší, má právo je vyžadovat a zpětně upravuje metodiku podle aktuálních zkušeností, pak se jedná o jednoznačnou cestu i ke zvýšení šance , že jednotlivé projekty budou dodány v čas a očekávané kvalitě.
 • Prioritizace projektů - ne všechny projekty jsou stejně důležité. Není v silách nikoho dokončit vše najednou. Proto existují priority. A když dojede ke konfliktu zdrojů, prioritní projekt vyhrává. Je to vaše volba. Prioritní projekt by měl řídit zkušenější manažer. Vy potřebujete aby byl dokončen. Ne že by ty ostatní nebyly důležité, ale budete raději mít hotové prioritní, protože jsou pro vás důležitější.
 • Řešení konfliktů o zdroje - jak jsou vyřešeny konflikty, když více projektů soupeří o stejné zaměstnance?Souvisí s předchozím bodem - prioritizací, která by měla být celofiremně akceptovaná. Komunikovaná, aby nedocházelo k diskuzím. Nejasnostem, co je vlastně vůle vedení.
 • Lessons learned - není v silách nikoho nastavit metodiku tak, aby byla neprůstřelná. Od počátku dokonalá. Proto existují takzvané "lessons learned", kdy z každého proejktu v rámci závěrečné zprávy vyplynou návrhy pro projektovou kancelář, jak zlepšit projektové řízení ve firmě.

 

10 tipů jak řízení projektu (anglicky)

Máte zkušenosti v této oblasti?

Konktaktujte nás a můžete prezentovat svoje zkušenosti.