Produkty a služby v oblasti

Řízení firemních procesů (BPM)

Software, který umožňuje modelovat, měřit a pomáhá se zlepšováním firemních procesů.

ICT produkty a služby

Solutions Business Manager (SBM)

Platforma pro procesní řízení umožňující rychle navrhnout a zprovoznit procesní aplikace a dále je operativně přizpůsobovat měnícím se potřebám. Nasazení SBM vede k průběžnému zdokonalování vzájemně provázaných automatizovaných procesů, ke zlepšení týmové spolupráce, k důslednému využívání nejlepších praktik a ve výsledku ke snížení nákladů a rizik.

IBM Business Process Manager

Modelujte, měňte, monitorujte a optimalizujte stěžejní obchodní procesy, aby je mohli obchodní specialisté efektivněji zlepšovat.

ELOprofesional 10

Řízení toku informací, digitální procesy, spolupráce, sdílení znalostí včetně mobilního řešení a portálů.

KiSSFLOW

Univerzální online workflow systém pro kompletní automatizaci firemních procesů.

Síť vztahů

Software na řízení komunikace o spolupráci v organizaci a automatickou vizualizací těchto dat ve formě detailních vždy aktuálních diagramů. Účelem tohoto software je zkvalitnit řízení tak, aby organizace byla mnohem adaptabilnější.

Camunda BPM

Open source platforma pro automatizaci procesů a rozhodování.

Aurea CX Platform

Řešení pro automatizaci procesů, monitoring a integraci s ostatními systémy.

Bizagi Modeler

Online nástroj pro kreslení firemních procesů, sdílení a spolupráci při tvorbě, modelování a simulaci procesů. Umožňuje i tvorbu jednoduchých workflow bez programování.

EISOD

Systém EISOD je nástroj pro správu systému řízení dle norem ISO. Současně nabízí řadu nezávislých modulů, díky nimž můžete spravovat firemní dokumentaci, implementovat procesní řízení a měřit výkonnost procesů, spravovat své zákazníky, dodavatele či obchodní případy přesně podle Vašich potřeb. EISOD také umožňuje řízení auditů, správu měřidel a zařízení, a mnoho dalšího.

ARIS - BUSINESS PROCESS ANALYSIS PLATFORM

Nalezeno: 33 


Nenelezli jste váš produkt v seznamu?

Můžete zkusit fulltextové hledání. Pokud jej najdete, možná nemá vlastnosti, aby vyhověl hledání. Pokud by zde být měl, konktaktujte nás. Vylepšíme výsledky tohoto hledání.

Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.