Jsme v digitálním věku a ochranu osobních údajů bereme vážně. Na Digitální cestě  věnujeme ochraně osobních údajů pozornost.

Přestože se snažíme osobní údaje neuchovávat, pro účely identifikace naše databáze obsahuje osobní údaje kontaktních osob našich uživatelů.

Tento dokument se vztahuje na webové stránky digitalnicesta.cz a  digitalnipruvodce.cz včetně všech podstránek.

S údaji, které nám byly poskytnuty, nakládáme v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalšími souvisejícími právními předpisy. Základní definice práv uživatelů a partnerů najdete v tomto dokumentu.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Digitální cesta cíleně nesbírá osobní údaje. Využíváme informace o návštěvnosti našeho webu s pomocí služby Google Analytics.

Pokud se rozhodnete zaregistrovat na našem webu, máte možnost dobrovolně vyplnit kontaktní údaje. Jedinou povinnou položkou je příjmení a email.

Tj. zpracováváme následující osobní údaje: 

  • identifikační údaje, kterými se rozumí zejména emailová adresa a heslo;
  • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, případně ID kontaktu na sociální síť - využijete-li možnost přihlášení s kontem přes sociální síť;
  • vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu - nastavení newsletterů, seznamy vybraných produktů, vaše hodnocení produktů nebo požadavky, které jste zadali do aplikace;
  • údaje o vašem chování na webu, evidujeme IP adresu pro kalkulaci návštěvnosti vybraných stránek z důvodu počítání unikátních přístupů. Do budoucna místo IP adresy využijeme vlastnosti cookies.

Používání souborů cookies

Pro zvýšení uživatelského komfortu stránek využíváme cookies. To jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišení jednotlivých uživatelů. Umožňují nám identifikovat populární oblasti našeho webu, přizpůsobit jej vašim potřebám a průběžně zlepšovat naši nabídku.

Současně cookies využívá i služba Google Analytics, která Digitální cestě poskytuje informace o návštěvnosti.

Používání cookies je dnes standardní součástí většiny webových stránek. V případě, že vám cookies nevyhovují, můžete si naše webové stránky prohlížet i bez nich. Stačí nastavit váš webový prohlížeč tak, aby cookies neakceptoval. Je však možné, že tím omezíte uživatelské pohodlí stránek.

Údaje z našeho webu nepředáváme reklamním a sociálním sítím, ani žádnému jinému subjektu.

Výhradně zpracováváme výše uvedené údaje pro vlastní účely jako jejich správce.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu (vyplněním formulářů), nebo při komunikaci s vámi (poskytnete nám emailovou adresu a případně kontaktní údaje z podpisu).

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud si tak budete přát (a údaje jsou pod naší kontrolou).

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které máme v našich databázích. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Využijte kontakty v části Správce.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Jednoduše zašlete email na adresu správce.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Pro kontaktování pověřence použijte adresy v části správce.

Správce

Pro potřebu opravy nebo změny osobních údajů můžete využít níže uvedené kontakty. Správcem webu je firma:

EXDIGIT s.r.o. 

Kytlická 862/2 Praha 9 19000

info@exdigit.cz

tel.: 728 214 352

 

Děkujeme, že využíváte služeb našeho webu a v případě jakýchkoliv dotazů jsme vám plně k dispozici.