ČLÁNKY
Digitální Cesta - články autora

Oblast

Digitální Cesta - články autora

Nová verze aplikace pro rok 2019

S novým rokem přinášíme vylepšenou verzi Digitální cesty. Zaměřili jsme se na ovládání, oborové zkušenosti dodavatelů (dle odvětví) a komfortnější vkládání informací na portál. V článku si přečtete, co vám změny přinesou si.

Zobraz článek

Ochrana osobních údajů na Digitální cestě

Účelem tohoto dokumentu je vymezení podmínek zpracování osobních údajů, správců, rozsahu získávaných údajů, doby zpracování a vysvětlení účelu práce s osobními údaji subjektu.

Zobraz článek

Neodsouhlasené produkty dodavateli a další změny

Aktualizace přináší informace o potvrzenosti vlastností produktů a řešení (s dopadem na hodnocení produktů), nové fulltextové vyhledávání, zpřehlednění navigace a reference.

Zobraz článek

Návrhy a potenciál pro zlepšení procesů

Na Digitální Cestě přibyla část "Problémy". Pro jednotlivé profese máme přehled typických problémů, které ve firmě řeší. Včetně možností obvyklých řešení.

Zobraz článek

Zaměřujeme se na potřeby útvarů

Spouštíme významnější aktualizaci Digitální Cesty. Jelikož jedním z hlavních záměrů bylo přiblížit business potřeby firem k IT technologii, rozšiřujeme sekci Potřeby.

Zobraz článek

Přínos dokumentačního systému k řízení kvality

Z historického pohledu jedním z prvních důvodů zavádění dokumentačních systémů byly požadavky normy ISO na dokumentaci. Zavedením systémů se situace většinou zlepšila, ale často jen pro účely certifikace. Změnou přístupu k řízení procesů dosáhnete větších přínosů.

Zobraz článek

Benefity dokumentačních systémů (DMS)

Dokumentační systém (DMS, z anglického Document Management System) by neměl znamenat velkou změnu pro uživatele z pohledu ovládání. Zato při hledání dokumentu, který vytvořil někdo jiný před rokem? Tam by mělo být zlepšení patrné okamžitě. Proč? Protože ten dokument vůbec najde!

Zobraz článek

Nový výpočet ratingu

Vylepšená verze aplikace zavádí změny ve vztahu k dodavatelům. K dispozici dnes mají administrátorské rozhraní a interaktivní návod jak zlepšit rating svého řešení.

Zobraz článek

Vlastnost Typ systému vám „vytáhne“ vhodné firemní systémy

Rychlý přehled firemních systémů? Pak vám oblast dá přehled všech systémů, ale již neřekne, jak pokročilé je řešení. Proto jsme přidali novou vlastnost, která by měla systémy rovnou roztřídit.

Zobraz článek

Zálohování dat – první pravidlo digitalizace

Jak digitalizujete procesy, dokumenty a celkově aktivity, stáváte se na datech závislejší. A nehody se stávají. Proto je potřeba myslet na zálohování. Jak na koncových stanicích včetně mobilních telefonů nebo tabletů, tak i databází na serverech. Naštěstí tohoto jsou si vědomi dodavatelé a tak nabídka pokrývá důležité potřeby.

Zobraz článek
Nalezeno: 19 
Ikony Nhor Phai(www.flaticon.com) licencovány dle CC 3.0 BY. Obrázky Pixabay.